ข่าว

วิดีโอ

คำนูณ เผย 'สปท.' เตรียมผุด กมธ.ปราบโกง-ถกปฏิรูปการเมือง 2 พ.ย.นี้

"คำนูณ" เผย สปท.เตรียมผุด กมธ.ปราบฯ ทุจริต นำประธาน 11 คณะ-ผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแล้วไม่เกิน 21 คน เข้าร่วมสร้างผลงานเป็นรูปธรรม พร้อมถกขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 2 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 58 นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ในฐานะโฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวถึงวาระการประชุม สปท.ในวันที่ 2 พ.ย.นี้ ว่าจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ... ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ... ที่มี นายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นประธานพิจารณาเสร็จแล้ว จะเป็นข้อบังคับที่แตกต่างจากข้อบังคับของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และข้อบังคับสภาอื่นๆ เพราะมุ่งสัมฤทธิผลและความเป็นเอกภาพในการทำงาน ทั้งภายในสปท. และระหว่างสปท.กับองค์กรอื่น ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ 20 เดือน

สมาชิก สปท.กล่าวต่อว่า ในส่วนของคณะกรรมาธิการประจำสปท.จะมีเพียง 11 คณะตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 27 เท่านั้น โดยสมาชิก สปท.แต่ละคนเลือกอยู่ได้คณะเดียว แต่กำหนดให้มีกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้นมาเป็นพิเศษอีกคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมาธิการประจำทั้ง 11 คณะและผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่ สปท. แต่งตั้งรวมแล้วไม่เกิน 21 คน เพื่อให้งานด้านนี้เป็นงานหลักของสปท.ที่สามารถจับต้องได้

นายคำนูณ กล่าวด้วยว่า สำหรับจุดแตกต่างจากสภาอื่น คือ กำหนดให้การเลือกประธานกรรมาธิการทุกคณะเป็นอำนาจของประธาน สปท.โดยตรง รวมทั้งให้อำนาจประธาน สปท. แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขึ้นเพื่อประสานงานกับองค์กรอื่น และเสมือนให้เป็นหน่วยกำหนดแนวทางการทำงานของสปท.โดยรวมด้วย นอกจากนั้นยังกำหนดให้มีโฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขึ้นมาเป็นครั้งแรก โดยให้ประธาน สปท.เป็นผู้แต่งตั้งตามจำนวนที่เห็นควร เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ นอกจากนี้ในวาระการประชุมวันเดียวกันยังจะมีการอภิปรายทั่วไป เพื่อเสนอความเห็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองด้วย.

"คำนูณ" เผย สปท.เตรียมผุด กมธ.ปราบฯ ทุจริต นำประธาน 11 คณะ-ผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแล้วไม่เกิน 21 คน เข้าร่วมสร้างผลงานเป็นรูปธรรม พร้อมถกขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 2 พ.ย.นี้ 1 พ.ย. 2558 10:55 1 พ.ย. 2558 15:32 ไทยรัฐ