ข่าว

วิดีโอ

บางเรื่องที่เกี่ยวกับวัน

ผมบอกกับซีลีนา (Celena) ว่า ผมจะไปรับคุณตอนเลิกงานวันศุกร์นะ ซีลีนาบอกว่า วันศุกร์คงจะไม่สะดวกดอกนะคะ เพราะ I finish work a bit late on Fridays. ดิฉันเสร็จงานค่อนข้างช้าในทุกวันศุกร์ (Friday เติม -s)

ผู้อ่านท่านครับ เรื่อง ‘วัน’ นี่ผมมีข้อสังเกตอย่างนี้ครับ

1.วันไหน จะใช้ preposition ‘on’ เช่น on Friday ลุงบอก กับผมว่า I’ll see you on Tuesday.

2.แต่ถ้าพูดอย่างไม่เป็นทางการ พูดด่วนๆ ก็ใช้ I’ll see you Tuesday.

3.ถ้าเกิดขึ้นในวันนั้นเป็นประจำหลายวัน อย่างซีลีนานี่นะครับ ทุกวันศุกร์จะต้องเลิกงานช้า ก็สามารถพูดได้ 2 อย่าง อย่างแรกก็ที่เรียนไปแล้ว I finish work a bit late on Fridays. อย่างที่สองก็คือ ใช้ on a Friday ซีลีนาอาจจะพูดว่า I finish work a bit late on a Friday.

4.เมื่อจะพูดว่า เช้าวันจันทร์ บ่ายวันอังคาร เย็นวันพุธ กลางคืนวันพฤหัสบดี ให้เอาคำขยายไปไว้ข้างหลังวัน เป็น Monday morning, Tuesday afternoon, Wednesday evening หรือ Thursday night

5.แต่ next กับ last ให้เอาไปขยายไว้หน้าวันครับ เช่น next Friday หรือ last Saturday.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

1 พ.ย. 2558 09:41 1 พ.ย. 2558 09:42 ไทยรัฐ