วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ราชกิจจาฯ ประกาศ จัดลำดับบริการวิทยุ-โทรทัศน์ มีผลใน 60 วัน

ราชกิจจาฯ ประกาศ จัดลำดับบริการวิทยุ-โทรทัศน์ มีผลใน 60 วัน

  • Share:

ราชกิจจานุเบกษา เผย ประกาศ กสทช. ต้องจัดเรียงหมวดหมู่และลำดับบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้ ปชช.สะดวกต่อการเข้าถึงบริการโทรทัศน์...

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 58 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ โดยต้องจัดเรียงหมวดหมู่หรือลำดับบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กำหนด เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ เป็นธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ทั่วไปได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ ซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับโทรทัศน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้