ข่าว
100 year

คลังได้ฤกษ์เปิดขายพันธบัตร 5 หมื่นล้าน เสนอเป็นทางเลือกออมเงินประชาชน!

ไทยรัฐฉบับพิมพ์6 ต.ค. 2558 06:40 น.
SHARE

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปีงบประมาณ 2559 โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (รุ่นทั่วไป) ในปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 วงเงิน 50,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี แบบไร้ใบตราสาร เพื่อให้เป็นทางเลือกของการออมที่มีคุณภาพและส่งเสริมการออมของประชาชน ทั้งยังเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2557 ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ราว 70,000 ล้านบาทในเดือน ต.ค.2558 โดยพันธบัตรออมทรัพย์มีรูปแบบและเงื่อนไข ดังนี้ พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยปีละ 2 งวด คือ วันที่ 19 เม.ย. และ 19 ต.ค. ของทุกปี วงเงินซื้อต่อราย ขั้นต่ำ 1,000 บาท ขั้นสูง 2,000,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย แต่วงเงินรวมที่ซื้อไม่เกินรายละ 2,000,000 บาท ต่อ 1 ธนาคาร โดยจะจำหน่ายผ่านธนาคารกรุงเทพ, กรุงไทย, กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้มีสิทธิ์ซื้อบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือนิติบุคคลอื่นใดที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สุวิชญ โรจนวานิชกู้เงินงบประมาณพันธบัตรออมทรัพย์เปิดขายออมเงินไทยรัฐฉบับพิมพ์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้