วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
KU Eco-BIKE WALK SLIM ปั่น เดิน ลดพุง มุ่งสู่ "สุขภาพ-มหาวิทยาลัยสีเขียว" : สืบสานพระราชปณิธาน "ปั่นเพื่อแม่"

KU Eco-BIKE WALK SLIM ปั่น เดิน ลดพุง มุ่งสู่ "สุขภาพ-มหาวิทยาลัยสีเขียว" : สืบสานพระราชปณิธาน "ปั่นเพื่อแม่"

  • Share:

ปั่นเพื่อแม่ หรือ Bike for Mom

วันที่ 16 สิงหาคม 2558 นับเป็นวันประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ที่พสกนิกรไทยร่วมใจกันรวมตัวทำกิจกรรมสำคัญ นั่นคือ การปั่นจักรยานเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความรัก ความสามัคคี ที่มีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีนักปั่นรวมใจกันออกมาแสดงพลังทั่วประเทศ และได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลก ในกินเนสส์ บุ๊ก เวิลด์ เรคคอร์ด จำนวน 136,411 คน

กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา ทรงจักรยานนำขบวนประชาชนนับแสนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม โดยเส้นทางปั่นในกรุงเทพมหานคร เริ่มจากพระลานพระราชวังดุสิต ถึงกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน โดยปั่นไปและกลับรวมระยะทาง 43 กิโลเมตร

ซึ่งหนึ่งในเส้นทางที่ทรงปั่นผ่านคือ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ประตูถนนวิภาวดีรังสิต เลี้ยวขวาผ่านสนามฟุตบอล แยกสาธิตเกษตร อาคารเสรีไตรรัตน์ แยกโครงการหลวง สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร สนามอินทรีย์-จันทรสถิตย์ อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกคหกรรมศาสตร์ อาคารวิทยพัฒนา แยกประตูงามวงศ์วาน 1 อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อาคารศาลาหกเหลี่ยม สระน้ำหอประชุม และออกประตูพหลโยธิน 2 รวมระยะทาง 2.4 กิโลเมตร

และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดโครงการ KU Eco–BIKE WALK SLIM ปั่น เดิน ลดพุง มุ่งสู่องค์กรสุขภาพ และมหาวิทยาลัยสีเขียว

รศ.ดร.บัญชาขวัญยืน

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังคงมุ่งหน้าการเป็นสถาบันการศึกษาที่รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างแท้จริง ด้วยการจัดกิจกรรมในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการรถบริการพลังงานทดแทนฟรี, โครงการจักรยาน มก., สถานีผลิตไบโอดีเซล มก., โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน มก., โครงการก๊าซชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ มก., โครงการถ่านไม้ น้ำส้มควันไม้ มก., โครงการเกษตรศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

“สำหรับปีนี้ซึ่งมีความพิเศษ ในการมุ่งสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี พ.ศ.2558 จึงได้จัดโครงการ KU Eco–BIKE WALK SLIM ปั่น เดิน ลดพุง มุ่งสู่องค์กรสุขภาพ และมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยจะเน้นให้นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม 3 โครงการ คือ โครงการคืนจักรยานสู่มหา-วิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โครงการ KU ชอบเดิน และโครงการเกษตร-ศาสตร์ลดพุง มุ่งสู่องค์กรสุขภาพ ซึ่งทั้ง 3 โครงการก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน” รศ.ดร.บัญชา กล่าวในตอนหนึ่ง พร้อมทั้งฉายภาพรายละเอียดของการเตรียมความพร้อมในแต่ละโครงการด้วย

โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ KU Eco–BIKE เป็นโครงการที่มุ่งให้นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปใช้จักรยานในชีวิตประจำวันแทน โดยมหาวิทยาลัยได้ปรับถนนให้เหมาะกับการขับขี่จักรยาน ทั้งยังอนุรักษ์เส้นทางปั่นจักรยานประวัติศาสตร์ Bike for Mom ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ระยะ 2.4 กิโลเมตร ซึ่งจะเชิญชวนทุกคนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เดือน ต.ค.58–ก.พ.59 โดยจะมีการเปิดตัวโครงการวันที่ 9 ต.ค.นี้ ที่ มก.บางเขน

ส่วน โครงการ KU ชอบเดิน หรือ KU Eco–WALK เป็นโครงการที่รณรงค์ให้บุคลากรใน มก.ปรับพฤติกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเดิน ปั่นจักรยาน หรือขับรถยนต์ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชม.ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดโครงการแล้ว โดยใช้แอพพลิเคชั่น Ecolife Application ซึ่งจะเก็บข้อมูลระยะทางการเดิน การปั่น และแสดงผลเป็นแคลอรีที่ร่างกายเผาผลาญได้ จำนวนคาร์บอนที่ลดได้ และแปลงค่าคาร์บอนเป็นจำนวนต้นไม้ ซึ่งจะมีการนำต้นไม้จริงไปปลูกในวันปิดโครงการวันที่ 15 พ.ย.นี้

ขณะที่ โครงการเกษตรศาสตร์ลดพุง มุ่งสู่องค์กรสุขภาพ หรือ KU Eco–SLIM คือ โครงการแข่งขันลดน้ำหนักในเวลาที่กำหนดของบุคลากรที่มีน้ำหนักมาก โดยต้องมีค่าดัชนีมวลกาย BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 25 จัดการแข่งขัน 11 สัปดาห์ เริ่มการแข่งขันแล้วถึงวันที่ 18 ธ.ค.นี้

ในตอนท้าย รักษาการแทนอธิการบดี มก. ยังบอกด้วยว่า “มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ยังมีแผนต่อเนื่อง เพราะการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยจะทำให้พื้นที่ส่วนกลางของ มก. เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างแท้จริง ซึ่งจะห้ามรถยนต์เข้ามาในบริเวณที่กำหนด จัดที่จอดรถจักรยาน จุดซ่อมจักรยานเพิ่ม และเมื่อระบบรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว และระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเสร็จสมบูรณ์ ผมเชื่อว่านิสิต บุคลากร ประชาชน จะมีพฤติกรรมการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งในส่วนของ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ก็มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอยู่แล้ว”

ทีมการศึกษา ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้โครงการต่างๆที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดเตรียมพร้อมไว้ ทั้งนิสิต บุคลากร ให้เป็น ชาว มก.ที่มีหัวใจสีเขียว และเตรียมพร้อมอาคาร สถานที่ให้เป็นสีเขียว สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

เหนืออื่นใดคือ การได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ และร่วมถวายความจงรักภักดี ความรัก ความสามัคคี แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.

ทีมการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้