ไลฟ์สไตล์
100 year

ได้อย่างเสียอย่าง (2)

ซี.126 ต.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

มาดูกันต่อถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์การพิจารณาคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุดในส่วนของบุคคลภายนอกว่ามีการกำหนดกฎเกณฑ์กันไว้อย่างไร

ผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไป ก.ศป. กำหนดว่านอกจากต้องสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีแล้ว ยังต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และที่สำคัญต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เป็นกรรมการร่างกฎหมาย กรรมการวินิจฉัย ร้องทุกข์ กรรมการกฤษฎีกา ผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือเทียบเท่า ตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด อัยการพิเศษหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้บัญชาการ หรือเทียบเท่าที่มียศไม่ต่ำกว่าพลตำรวจโท เจ้ากรม หรือเทียบเท่าที่มียศไม่ต่ำกว่าพลโท พลเรือโท พลอากาศโท ศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์พิเศษ

ข่าวแนะนำ

โดยจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่แสดงประสบการณ์ในการทำงาน หรือผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับงานด้านนิติศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน รวม 4 เรื่อง เช่น ผลการทำงานสำคัญๆ รายงาน บันทึกความเห็น รายงานการประชุม คู่มือที่จัดทำ ตำรา วิทยานิพนธ์ ผลงานการศึกษาวิจัย เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้เป็นเอกสารหลักฐานที่มีมิติในเชิงลึกมากกว่าของตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

การประเมินผู้สมัครเช่นนี้เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้ประเมินข้าราชการระดับผู้บริหาร ที่งานในความรับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างหลากหลายกัน เช่น เอกอัครราชทูตที่เป็นผู้แทนในการเจรจากับประเทศที่ตนประจำการตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการหน่วยงาน หรือรองปลัดกระทรวงที่ต้องเป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อกฎหมายมาเป็นเวลานาน อัยการพิเศษที่เคยสั่งฟ้องคดีอาญา และคดีแพ่งเป็นจำนวนมาก แต่อาจไม่ใช่คดีปกครอง ตุลาการพระธรรมนูญที่เคยสั่งคดีเกี่ยวกับทหาร แต่อาจไม่ใช่คดีปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาทางการปกครอง เช่น ปัญหาราษฎรบุกรุกที่ป่า เป็นต้น

ผู้สมัครที่เป็นบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจไม่มีการจัดทำ หรือไม่สามารถจัดทำเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลงาน หรือประสบการณ์ในการทำงานที่ชัดเจนเก็บไว้ การประเมินผลงาน หรือประสบการณ์ในการทำงานของผู้สมัครที่เป็นบุคคลภายนอกดีที่สุดคือ การสัมภาษณ์และให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์พร้อมชี้แจงอธิบายเอกสารหลักฐานผลงาน หรือประสบการณ์ในการทำงานให้ชัดเจน เช่นเดียวกับการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุกคนขององค์กรอิสระอื่นๆ ได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ และชี้แจงผลงานก่อนแล้วจึงค่อยประเมิน วิธีการนี้จะทำให้ได้ผู้สมัครที่มีผลงาน หรือประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดอย่างแท้จริง

จึงมีข้อเสนอให้ระงับกระบวนการคัดเลือกครั้งนี้ และให้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกที่เป็นธรรมต่อผู้สมัครทุกฝ่ายขึ้นใหม่

ข้อเสนอดังกล่าวอาจจะหนักข้อไปบ้างแต่มิใช่เรื่องที่ควรละเลยไปเสียทีเดียว หนทางที่น่าจะทำคือการวางกำหนดกฎเกณฑ์ว่าการรับสมัครตุลาการศาลปกครองสูงสุดในแต่ละคราวควรแยกให้ชัดเจนว่าคราวนี้รับสมัครเฉพาะคนในจากศาลปกครองชั้นต้นโดยเปิดให้แข่งขันกันเองอย่างถูกต้องเป็นธรรม

อีกคราวหนึ่งก็รับเฉพาะบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ตามที่ต้องการเพื่อเสริมพลังความรอบรู้ในสถานการณ์ภายนอกให้ศาลปกครองสูงสุดเอง

อย่ามาทำลับๆล่อๆให้คนเขานินทาเอาได้อย่างนี้.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ตุลาการศาลปกครองสูงสุดผู้สมัครศาลปกครองข้าราชการระดับผู้บริหาร

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 16:13 น.