ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  'ปลัด มท.' รับงานวันแรก พร้อมแบ่งงาน รอง-ผู้ช่วย สานงาน ก.คลองหลอด

  ไทยรัฐออนไลน์2 ต.ค. 2558 17:17 น.
  SHARE

  "ปลัดมท." เข้ารับตำแหน่งวันแรก พร้อมแบ่งงานรองปลัด-ผู้ช่วย "ณัฐพงศ์" คุมบริหาร, "สุทธิพงษ์" ดูแลท้องถิ่น, "ประทีป" รับผิดชอบด้านความมั่นคง-ภาคใต้ 

  เมื่อวันที่ 2 ต.ค.58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง นายกฤษฎา บุญราช เข้ารับหน้าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) วันแรก ได้ลงนาม วันที่ 1 ต.ค. 58 โดยแบ่งคำสั่งออกเป็น 5 ผนวก 4 เรื่อง ดังนี้ คำสั่งที่ 716/2558 เรื่อง "การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย" คำสั่งที่ 866/2558 เรื่อง "การมอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ" คำสั่งที่ 867/2558 เรื่อง "แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย" หน้ากลุ่มภารกิจ และคำสั่งที่ 868/2558 เรื่อง "การมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย" รับผิดชอบในการกำกับดูแล ตรวจสอบ เร่งรัดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเป็นรายพื้นที่

  อย่างไรก็ดี เนื้อหาสรุปใจความของคำสั่งแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้ 1.นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหาร รับผิดชอบงาน อาทิ การบังคับบัญชาควบคุมราชการ กำหนดแนวทางดูแลและเร่งรัดติดตามประเมินผลในด้านการบริหารทั้งหมด ส่วนการดูแลรับผิดชอบพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านพัฒนาชุมชน และส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบงาน อาทิ งานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะ โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น แล้วดูแลพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

  3.นายประทีป กีรติเรขา รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านความมั่นคง รับผิดชอบงาน เช่น ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การดำเนินงานตามนโยบายปกป้องสถาบันฯ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รวมถึงการฟื้นฟูประชาธิปไตย เป็นต้น และดูแลพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด และ 4.นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง รับผิดชอบงาน ด้านนโยบายและแผนทางสาธารณภัย และพัฒนาเมือง นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และงานป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ เป็นต้น ดูแลพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด

  ส่วนอันดับที่ 5.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อาทิ การสั่ง อนุญาต อนุมัติ และปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอื่นในราชการของหน่วยในสังกัด รวมถึงการประสานงานอำนวยการ ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงมหาดไทย

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ปลัดกระทรวงมหาดไทยแบ่งงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยแบ่งงาน มท.ปลัด มท. แบ่งงาน รองปลัดมท.ข่าวข่าวการเมืองกฤษฎา บุญราชไทยรัฐออนไลน์

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14:00 น.