วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ไมตรี' ปลัด พม.คนใหม่ ทำงานวันแรก เน้น 3 เรื่องหลัก

'ไมตรี' ปลัด พม.คนใหม่ ทำงานวันแรก เน้น 3 เรื่องหลัก

  • Share:

ปลัด พม.คนใหม่ เข้าทำงานวันแรก วางแนวทางการทำงาน 3 เรื่องหลัก "ขับเคลื่อนนโยบาย รบ.-สานสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ-เพิ่มศักยภาพองค์กร" เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนและรองรับนโยบายต่างๆ...

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 58 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เดินทางเข้าทำงานเป็นวันแรก โดยเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง จากนั้นให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการทำงาน ว่า จะเน้น 3 เรื่องหลัก คือ ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านสังคม รวมถึงนโยบาย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีการวางแผนถึงจุดเน้นเร่งด่วนของการปฏิรูปพัฒนาและจุดที่ต้องดำเนินการตามภาระและพันธกิจของหน่วยงานเพื่อสนองต่อนโยบายและความต้องการของประชาชน รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งเด็กเยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

ส่วนการงานอย่างที่สอง คือ เน้นการบูรณาการสานสัมพันธ์กับส่วนราชการต่างกระทรวงและต่างกรม ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งพม.เป็นเจ้าภาพหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนจึงต้องมีบทบาทในการสานสัมพันธ์ข้ามกระทรวงและกับภาคีต่างๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายคือ คน สังคม รวมถึงการขยายตัวของเมือง และสุดท้ายคือ การเพิ่มศักยภาพขององค์กรและบุคลากรเป็นการเพิ่มความเข้มข้น เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากเดิมที่มีศักยภาพอยู่แล้ว เพื่อการรองรับนโยบายต่างๆ ให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้