ข่าว
100 year

'บิ๊กน้อย' ลุยใต้เดินหน้าพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

ไทยรัฐออนไลน์2 ต.ค. 2558 10:38 น.
SHARE

เพื่ออนาคต!! "สุรเชษฐ์" ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาสร้างกำลังใจนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเดินหน้า 6 จุดเน้นพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้ ปี 59 ย้ำทุกฝ่ายมั่นใจการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อวางรากฐานในการสร้างความเจริญและสันติสุขอย่างยั่งยืน...

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.58 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) รวมทั้งผู้บริหารองค์กรหลัก ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชุมมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำนำสู่คุณภาพการศึกษา

เด็กนักเรียนที่ได้รับทุน

รมช.ศธ. กล่าวว่า รัฐบาลได้เห็นความสำคัญที่จะบรรเทาความเดือดร้อนด้านการศึกษา จึงมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาตรี ให้กับทายาทของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยที่กระทรวงศึกษาธิการหวังว่า นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองจะได้นำเงินทุนการศึกษาดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ทั้งสินจำนวน 95 คน พร้อมนี้กระทรวงศึกษาธิการยังมีโครงการเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ เช่น การไปเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิต การดูแลและเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ซึ่งหากมีข้อขัดข้อง หรืออุปสรรคใด ขอให้แจ้งกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งให้ปฏิบัติราชการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ หรือที่เรียกว่า กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเพื่อจะได้ดูแลและให้กำลังใจกับ ทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดำรงชีวิตต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย

ถ่ายภาพที่ระลึก

จากนั้น พล.อ.สุรเชษฐ์ ยังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเดินหน้าตามแผนบูรณาการการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ได้จัดทำขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการทั้งสิ้น จำนวน 146 โครงการ วงเงินงบประมาณ 3,416ล้านบาท โดยได้กำหนดจุดเน้นในการดำเนินการตามแผนฯ ไว้ 6 ประการ ได้แก่ 1.ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2.ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา 3.ด้านการส่งเสริมความปลอดภัย สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.ด้านการเสริมสร้างโอกาส ทางการศึกษา 5.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ และ6.ด้านเสริมสร้างการศึกษาเพื่อความมั่นคง และยังมีโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นพิเศษในทุกภาคของประเทศ ได้แก่ โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งได้มีการดำเนินการครบแล้วในโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง โดยเริ่มมีการขยายผลไปในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

สื่อทางใต้ให้ความสำคัญการศึกษา

"ขอให้ทุกฝ่ายได้มั่นใจในแผนบูรณาการฯ และการขับเคลื่อนในทุกระดับ รวมถึงกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ อันจะนำสู่คุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ ในการสร้างความเจริญและสันติสุขให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประเทศ มีความเข้มแข็งตามวิสัยทัศน์รัฐบาล คือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป"พล.อ.สุรเชษฐ์กล่าว.

ให้โอวาทแก่ครู อ่จารย์ และนักเรียน
อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รมช.ศธ.มอบทุนมอบทุนการศึกษา จชต.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์รมช.ศึกษาธิการการุณ สกุลประดิษฐ์เลขาฯกพฐ.ครอบครัวผู้รับผลกระทบ จชต.ศปบ.จชต.โครงการศึกษาทางไกลดาวเทียมข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้