วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สธ.สั่งคุมเข้มสกัดนมโรงเรียนบูด

สธ.สั่งคุมเข้มสกัดนมโรงเรียนบูด

  • Share:

นพ.โสภณ เมฆธน รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหาร สธ. ว่า ในการประชุมครั้งนี้มีการหารือหลายเรื่อง อาทิ เรื่องนมโรงเรียน จะต้องเร่งดำเนินการให้มีระบบการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มข้น โดยส่วนกลางได้ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาคได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) รับผิดชอบ ต้องดูแลครอบคลุมทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบคุณภาพนม ซึ่งต้องดูแลตั้งแต่กระบวนการผลิตตลอดจนถึงการขนส่ง ตลอดจนผู้บริโภคต้องร่วมมือในการสังเกตลักษณะของบรรจุภัณฑ์ และลักษณะของนมก่อนบริโภคเพื่อป้องกันเรื่องนมบูดและอาหารเป็นพิษในเด็กนักเรียน หากพบนมบูดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1556 นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จะให้บริการประชาชนตามกลุ่มวัย เรื่องการพัฒนากำลังคน การจัดหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารของ สธ. และ พ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับใหม่ เป็นต้น

ด้าน นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ในเรื่องของการแก้ปัญหานมบูดนั้น เบื้องต้นจะมีการตรวจสอบนมโรงเรียนอย่างเข้มข้นที่โรงผลิตนมโรงเรียนทั้ง 82 แห่ง ใน 40 จังหวัด โดยในส่วนของโรงนม 40 แห่งแรกจะมีเจ้าหน้าที่ อย.จากส่วนกลางร่วมกับกรมปศุสัตว์ และ สสจ.ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.-พ.ย.นี้ เพื่อเป็นแนวทาง และรื้อฟื้นวิชาการให้กับ สสจ.ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของโรงผลิตนมโรงเรียนอีก 42 แห่งที่เหลือให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์จีเอ็มพีต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้