วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สำรวจพบคนอ้วนพุ่ง

สำรวจพบคนอ้วนพุ่ง

  • Share:

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) แถลงข่าวผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ว่า คร.ได้ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในปี 2558 โดยติดตามสถานการณ์และแนวโน้มของพฤติกรรมเสี่ยง และโรคไม่ติดต่อที่พบมาก ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น โดยสำรวจในประชากรอายุ 15-79 ปี จำนวน 22,502 คน ใน 12 เขตสุขภาพตั้งแต่เดือน ก.พ.-ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนทราบว่าตนเองเป็นความดันโลหิตสูงถึงร้อยละ 15.3 หรือประมาณ 5.7 ล้านคน ขณะที่ผู้ที่ทราบว่าตนป่วยเบาหวานพบ ร้อยละ 8.3 หรือประมาณ 2.4 ล้านคน นอกจากนี้ ยังพบร้อยละ 30.5 มีภาวะน้ำหนักเกิน หรือโรคอ้วน ที่ค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป และผู้ที่ถือว่าอ้วนลงพุงมีอยู่ร้อยละ 7.5.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้