วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ถวายพระพร

ถวายพระพร

  • Share:

ตั้งแต่เช้าวันที่ 30 ก.ย. เป็นวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมาลงนามถวายพระพร พสกนิกรจากทั่วประเทศนำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี พร้อมกับลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงยิ่งๆขึ้น พระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ทองของปวงชนตลอดไป อาทิ กรมกำลังพลทหารอากาศ โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์ กรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้จัดการและผู้ตรวจตราศาลเจ้า กรมการปกครอง โรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พระภิกษุสงฆ์วัดราชผาติการาม กทม. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา กรมสรรพาวุธทหารบก กรมเสมียนตรา วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี อบต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิสัย จ.มหาสารคาม สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ ภริยา พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้