วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แนะใช้ฟอร์มิคผสมยาง ก่อนจีนจะไม่ซื้อของไทย

แนะใช้ฟอร์มิคผสมยาง ก่อนจีนจะไม่ซื้อของไทย

  • Share:

จากปัญหาจีนเตือนพ่อค้าไทยพบยางก้อนถ้วยจากภาคอีสานเกรดต่ำ แถมมีซัลเฟอร์สูง หากไม่เลิกใช้กรดซัลฟูริก จะหยุดซื้อผลผลิตยางจากไทย

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย ชี้แจงถึง กรดซัลเฟอร์ หรือซัลฟูริก ที่ชาวสวนยางเรียกกันว่า กรดกำมะถัน เป็นกรดร้อน เมื่อใส่ เข้าไปมากๆในถ้วยยางจะทำให้ยางถ้วยมีปริมาณซัลเฟตสูง ยางจะกรอบ ไม่เหนียว ความยืดหยุ่นน้อย

ซึ่งทาง กยท.ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร รณรงค์ให้ความรู้แก่เกษตรกรมาโดยตลอดในการใช้กรดฟอร์มิคเป็นสารจับตัว เนื่องจากสูตรโครงสร้างทางเคมีของกรดฟอร์มิค HCOOH มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบเพียงตัวเดียว เป็นกรดอ่อนที่มีความแรงไม่มากนักเมื่อเทียบกับกรดชนิดอื่น กรดฟอร์มิคเป็นสารอินทรีย์ที่จับตัวเนื้อยางได้อย่างสมบูรณ์สลายตัวง่าย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่กระทบต่อหน้ายางกรีด หากใช้ในอัตราส่วนตามคำแนะนำ และ กยท. โดยสถาบันวิจัยยาง ได้ศึกษาจากการเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ทั้งทางเคมีและทางกายภาพ พบว่า การใช้กรดฟอร์มิคสามารถผลิตยางแผ่นหรือยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพดี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้