ไลฟ์สไตล์
100 year

ต้อนรับ 14 ปลัดใหม่

ซี.12
1 ต.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

1 ตุลาคม 2558 วันเริ่มต้นของปีงบประมาณใหม่และเป็นวันที่ผู้บริหารคนใหม่ของหลายกรมหลายกระทรวงเข้ารับหน้าที่เป็นวันแรก

บันทึกวันนี้เป็นการต้อนรับการเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหารคนใหม่ดังที่ว่า โดยใน 20 กระทรวงนั้นมีปลัดกระทรวงคนเดิมทำหน้าที่ต่อไปเพียง 6 กระทรวง คือ นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 ต.ค.2555) นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (30 มิ.ย.2557) นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (1 ก.ค.2557) นายกำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (17 เม.ย.2558) นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (26 พ.ค.2558) และ นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (8 ก.ค.2558)

ข่าวแนะนำ

อีก 14 กระทรวง เป็น ปลัดใหม่ ที่เข้ารับหน้าที่ ประกอบด้วย

1.พลตำรวจเอกเอก อังสนานท์ ที่โอนข้ามน้ำข้ามทะเลมาจาก ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2.พลเอกปรีชา จันทร์-โอชา ที่ย้ายข้ามกองบัญชาการจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม

ทั้ง 2 รายนี้จะว่าเป็นการปลอบขวัญจากอาการอกหักก็ไม่น่าจะผิดไปจากความจริงสักเท่าไร

3.นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ขึ้นมาจากอธิบดีกรมศุลกากร 4.นายอภิชาต ชินวรรณโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศย้ายมาจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 5.นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโอนมาจากรองปลัดกระทรวงการคลัง เช่นเดียวกับ 6.นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่โอนมาจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ 7.นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่โอนมาจากอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ขึ้นมาจากรองปลัดกระทรวงโดยแต่เดิมเคยเป็นอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 9.นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานนั้นโอนย้ายมาจากตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 10.นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยขึ้นมาจากอธิบดีกรมการปกครอง 11.นางสุวณา สุวรรณจูฑะ ปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ขึ้นมาจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 12.ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานขึ้นมาจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13.นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขึ้นมาจากอธิบดีกรมควบคุมโรค 14.นาย
อาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขึ้นมาจากอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เป็นอันครบถ้วนสำหรับ 14 ปลัดกระทรวงใหม่ที่เข้ารับหน้าที่ในวันนี้

ในจำนวนปลัดกระทรวงทั้งหมดนี้ดูเผินๆอาจจะคิดว่า นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาวุโสสูงสุดเพราะครองตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 มาถึงตอนนี้เป็นเวลา 3 ปีเต็ม

แต่ถ้าจะนับกันจริงๆแล้วปลัดกระทรวงที่มีอาวุโสสูงสุดโดยการครองตำแหน่งคือ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เพราะ ปลัดอารีพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ในตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง แล้วต่อมาถูกย้ายไปเป็นเลขาธิการ ก.พ.ร.และปลัดกระทรวงพลังงานก่อนมาเป็นปลัดกระ ทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกลับไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานในคราวนี้เป็นรอบที่สองโดยมีอายุราชการไปถึงปี 2560

เป็นตัวอย่างของข้าราชการประจำที่ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ย่อท้อหวั่นไหว.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.1214 ปลัดใหม่ปลัดกระทรวงข้าราชการอารีพงศ์ ภู่ชอุ่มปลัดอารีพงศ์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 03:48 น.