วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กิจกรรมนอกตำรา 06/09/58

กิจกรรมนอกตำรา 06/09/58

  • Share:

ดวงแก้วในดวงใจ...กลุ่มบริษัทนานมี จัดโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน “ฮอร์สอะวอร์ด ครั้งที่ 10” หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ” เพื่อให้น้องๆได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึกและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเปรียบประดุจ “ดวงแก้ว” ที่ประทับตรึงใน “ดวงใจ” คนไทยทุกคน การประกวดแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่มอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น หรือ อ.1-ป.3 กลุ่มประถมศึกษาตอนปลายหรือ ป.4-6 กลุ่มมัธยม ศึกษาตอนต้น หรือ ม.1-3 ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 25 ก.ย.นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nanmee.com สอบถามโทร.0-2648-8000

ประกวดหนูน้อยฟันสวย...คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ชวนพ่อแม่ผู้ปกครองส่งบุตรหลานอายุ 3-6 ปี ที่มีสุขภาพช่องปากและฟันดีเข้าประกวด “หนูน้อยฟันสวย” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกษา รับสมัครถึงวันที่ 10 ก.ย. ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ถ.โยธี เขตราชเทวี กทม. สอบถาม โทร. 0-2200-7695.

คุณอาจสนใจข่าวนี้