วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เลิกบุหรี่

เลิกบุหรี่

  • Share:

เนื่องจากการติดบุหรี่ ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องทางพฤติกรรมและการคิด ดังนั้นการเลิกบุหรี่ได้จึงต้องให้ผู้สูบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการกระตุ้นให้ผู้สูบได้ทบทวนและคิดใหม่ ร่วมกับการเฝ้าติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมอ www.thailandquitline.or.th คือเว็บไซต์ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) คอยให้บริการการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ รับสายที่ผู้สูบโทร.เข้ามารับคำปรึกษา โทร.กลับไปยังผู้สูบ หลังจากวันที่ผู้สูบกำหนดเป็นวันเลิกบุหรี่เพื่อเป็นการติดตามผลและเพื่อประคับประคองให้ผู้สูบเลิกบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่อง และยังเชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อการช่วยให้ผู้สูบเลิกบุหรี่ได้

เลิกบุหรี่เชิญทางนี้ บอกเล่าประโยชน์ต่างๆของ การเลิกบุหรี่ ประโยชน์ต่อการทำงานของปอดและหัวใจ ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริการ คู่มือเลิกบุหรี่ และ U–Quit วิธีติดต่อศูนย์ฯ โดยผ่านทาง Website เกี่ยวกับเรา ความเป็นมาของศูนย์ฯ วิสัยทัศน์ หลักการ บริการ งานวิจัย บทความ กิจกรรมของเรา ฯลฯ...คุณอาจสนใจข่าวนี้