ไลฟ์สไตล์
100 year

รมช.ศธ.ประชุมเร่งแก้ไขปัญหาการทุจริต

ไทยรัฐออนไลน์2 ก.ย. 2558 21:24 น.
SHARE

รมช.ศธ.ประชุมเร่งแก้ไขปัญหาการทุจริต วาง 5 แผน ปราบโกงในกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเป้าเป็นขั้นตอน ภายใน 3 เดือน มีความก้าวหน้าร้อยละ 50 ขณะที่ผ่าน 6 เดือนเพิ่มเป็นร้อยละ 75  

วันที่ 2 กันยายน 2558 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุม เรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2558 โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษา นางสุทธศรี วงษ์สมาน และรองเลขาธิการสภาการศึกษา นายพิษณุ ตุลสุข ในฐานะประธานคณะทำงาน จัดทำและดำเนินการแผนปฏิบัติขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ข่าวแนะนำ

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก นายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริต ในกระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งส่วนราชการภายนอก ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) เป็นกรรมการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวัชรินทร์ จำปี ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม รายงานผล ดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุม หน่วยงาน ภายใน กระทรวงศึกษาธิการวาง 5แผน ปราบทุจริต
ประชุม หน่วยงาน ภายใน กระทรวงศึกษาธิการวาง 5แผน ปราบทุจริต


ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการ สภาการศึกษา ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำและดำเนินการแผนปฏิบัติขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอแผนการขับเคลื่อนแผนการแก้ไขปัญหาหาการทุจริต ในกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 5 แผนย่อยคือ 1) แผนการป้องปรามและป้องกัน 2) แผนปราบปราม 3) แผนเร่งรัดกระบวนการดำเนินการทางวินัยและคดีความ 4) แผนการบริหารงานบุคคลที่สนอง นโยบายฯ และ 5) แผนระยะยาว เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบให้แนวทางให้ 5 องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ต่อไป

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในที่ประชุมผู้แทนจากหน่วยงานด้านตรวจสอบ การทุจริต ทั้งจาก ป.ป.ท. ปปช. สตง. และ สผผ. ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไป ปฏิบัติ จึงได้มอบหมายให้คณะทำงานนำไปพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ สร้างให้เกิดการประสานงาน และรายงานความคืบหน้ากลับไปยังนายกรัฐมนตรี โดยมีเป้าหมายรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 50 ภายใน 3 เดือน ร้อยละ 75 ภายใน 6 เดือน และดำเนินการตามแผนการแก้ไขการทุจริตอย่างต่อเนื่อง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รมช.ศธ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์5แผนปราบโกงทุจริตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแก้ปัญหาสุทธศรี วงษ์สมานเลขาธิการสภาการศึกษาหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวการศึกษาทั่วไทยการทุจริตคดโกง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 20:07 น.