ข่าว
100 year

สอศ.จับมือ เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล พัฒนาทักษะด้านธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม

ไทยรัฐออนไลน์2 ก.ย. 2558 15:45 น.
SHARE

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล ร่วมมือลงนามจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี หวังเพิ่มการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคธุรกิจประเภทร้านอาหาร-ภัตตาคาร

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 58 นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ นายโชคดี วิศาลสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามร่วมมือจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หวังเพิ่มการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคธุรกิจประเภทร้านอาหาร-ภัตตาคาร

ร่วมลงนามร่วมมือจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล

นายอกนิษฐ์ กล่าวว่า "สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมกับบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือซึ่งดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงที่นอกเหนือจากตำรา และทฤษฎีในห้องเรียน นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ สามารถมองเห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะประชาสัมพันธ์ความร่วมมือครั้งนี้ให้นักเรียนและนักศึกษาทราบ โดยมีระยะเวลา 3 ปี (2 กันยายน 2558 - 2 กันยายน 2561)"

ความร่วมมือครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในภาคธุรกิจ และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากร

ด้าน นายโชคดี เผยว่า "ทางบริษัทและบริษัทในเครือ ได้แก่ โดมิโน พิซซ่า เดอะ คอฟฟี่ บีน แอนด์ ที ลีฟ เคียวโชน และมิสเตอร์โจนส์ ออร์ฟาเนจ รวมทั้งสิ้น 53 สาขา มีความพร้อมในการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา และครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์กับบริษัทในเครือ โดยสนับสนุนการฝึกงาน การจัดโปรแกรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และการจัดโปรแกรมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสถานศึกษา หน่วยงาน และบริษัท รวมถึงการจัดการวิทยากรบรรยายให้ความรู้ต่างๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ

ความร่วมมือครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในภาคธุรกิจ และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในภาคธุรกิจ".

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาฝึกงานโชคดี วิศาลสิงห์สอศ.อกนิษฐ์ คลังแสงอาชีวะเอฟโวลูชั่น แคปปิตอลธุรกิจอาหารธุรกิจเครื่องดื่มนักเรียนนักศึกษาปวช.ปวส.ฝึกงานฝึกอาชีพข่าวข่าวสังคมข่าวการศึกษาไทยรัฐออนไลน์ข่าวไทยรัฐ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้