ไลฟ์สไตล์
100 year

กรุยทาง....ข้าวโพดจากแหล่งถูกต้อง

ดอกสะแบง3 ก.ย. 2558 05:01 น.
SHARE

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์......เป็นพืชที่มีความสำคัญตัวหนึ่งคือนอกจากจะเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์แล้ว ยังสามารถ แปรสภาพเป็นเม็ดเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเกษตรกรชาวไร่ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในชนบท...

ในขณะที่ข้าวโพดตัวนี้ให้ประโยชน์แก่เกษตรกร แต่ต้องกลับกลายมาเป็นจำเลยของสังคม ด้วยแหล่งผลิตหรือพื้นที่ในการปลูกนั้นส่วนหนึ่งมักจะเป็นไร่เลื่อนลอย หมายถึงการบุกรุกพื้นที่ป่าอัน เป็นสาเหตุในการทำลายสิ่งแวดล้อม....

ข่าวแนะนำ

และ....ประเด็นนี้ก็ไล่กันเป็นลูกระนาด ยาวไกลไปจนถึงเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารอันเป็นปัญหาระดับโลก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์หลายกลุ่มจึงเกิดความตระหนักต่อปัญหาอันจะเกิดขึ้่น จึงวางแนว นโยบายการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรให้รัดกุม ยิ่งขึ้น

อย่างเช่น....กรุงเทพโปรดิ๊วส (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งที่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับโรงงานอาหารสัตว์ซีพีเอฟ จีึงประกาศรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สามารถยืนยันความถูกต้องถึงแหล่งที่มาและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าติดตั้งระบบตรวจสอบย้อนกลับเป็นเครื่องมือให้คู่ค้าธุรกิจสามารถยืนยันพื้นที่และผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้อย่างชัดเจน

คุณไพศาล เครือวงศ์วานิช รอง กก. กรุงเทพโปรดิ๊วส บอกถึงเรื่องนี้ว่า......ขณะนี้บริษัทสามารถดำเนินการอบรมและทำความเข้าใจกับคู่ค้าธุรกิจที่มีทั้งหมดรวม 400 ราย เพื่อขอความร่วมมือในการเชื่อมต่อถึงเกษตรกรผู้ผลิตเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการยืนยันข้อมูลแหล่งที่มาของข้าวโพดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม....

....ขณะเดียวกัน บริษัทยังร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) จัดทำ โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด้วยการอบรมให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ในการลดต้นทุน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะยาวแต่มูลค่าผลผลิตเพิ่ม

โดย....ปีนี้ดำเนินการโครงการแล้วใน 8 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ เลย พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ และนครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 45,000 ไร่ และตั้งเป้าว่าภายใน 5 ปี (2558-2562) จะ ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก 225,000 ไร่ ซึ่งจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 20,000 ราย...รอง กก. กรุงเทพโปรดิ๊วส สรุปทิ้งท้ายไว้อย่างนั้น...!!!

ดอกสะแบง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินดอกสะแบงข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สินค้าเกษตรตสาหกรรมอาหารสัตว์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 20:46 น.