วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วช. จับมือ รัฐศาสตร์ จุฬาฯ หารือแนวทางแก้ไขความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

วช. จับมือ รัฐศาสตร์ จุฬาฯ หารือแนวทางแก้ไขความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

  • Share:

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเรื่องผลกระทบและแนวทางแก้ไขความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ระบุ ประชาชนต้องมีโอกาสได้รับการศึกษาที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 58 ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องผลกระทบและแนวทางแก้ไขความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการ วช.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการ วช. เปิดเผยว่า ปัญหาความเลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกที่ในสังคมและเป็นปัญหาที่ต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีผลกระทบต่อบุคคลและสังคมโดยรวม ผู้ประสบปัญหามักขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานสำคัญที่ควรได้รับ จากข้อมูลที่มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยสำรวจ พบว่า 25 ปีที่ผ่านมา GDP ของไทยนั้นเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่า แต่รายได้ส่วนที่ตกถึงครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นเพียง 3 เท่า และเมื่อดูเป็นรายหมู่บ้านเพิ่มขึ้นไม่เท่ากัน ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างของรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจน ครอบครัวส่วนใหญ่ในหมู่บ้านยากจนที่สุดคือครอบครัวที่มีคนชราเป็นหัวหน้าครอบครัว โดยร้อยละ 40 มีรายได้หลักจากเงินที่ลูกหลานส่งมาให้ ไม่ใช่ชาวนาหรือเกษตรกรอย่างที่เคยเข้าใจกัน

นอกจากความเหลื่อมล้ำเรื่องรายได้และทรัพย์สิน ประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ำในด้านอื่นๆ อาทิ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ทั้งนี้ความเหลื่อมล้ำสำคัญที่ควรแก้ไข คือ ความเหลื่อมล้ำด้านโอกาส หากปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข อนาคตจะส่งผลให้ประเทศไทยต้องประสบปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะปัญหาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ผลกระทบและแนวทางแก้ไขความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

ด้าน รศ.สุพัตรา สุภาพ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา เปิดเผยว่า การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม สำคัญที่สุดคือต้องเริ่มที่รัฐก่อน สิ่งสำคัญประชาชนต้องมีโอกาสได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ส่งผลให้มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองมากขึ้น ซึ่งต่างจากบ้านเราทุกวันนี้ ต้องยอมรับความจริงกันว่าการศึกษายังมีมาตรฐานไม่เท่ากัน จึงทำให้หลายคนขาดโอกาสในหลายๆ ด้านตามมา เช่น โอกาสด้านการทำงาน และการสนับสนุนตามความสามารถ แม้ทุกวันนี้ผู้หญิงจะเรียกร้องความเสมอภาค แต่สังคมไทยยังให้ความสำคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ทั้งที่ผู้หญิงบางคนมีความสามารถมากกว่าผู้ชาย นั่นเป็นเพราะว่าสังคมไทยยังสอนแบบแบ่งชั้น ตามวัฒนธรรมแบบเก่า

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้