ไลฟ์สไตล์
100 year

ถก ครม. คลัง ชง 3 แพ็กเกจกระตุ้นศก.-จับตาแต่งตั้ง ปลัด พม.-เลขาฯ สมช.

ไทยรัฐออนไลน์1 ก.ย. 2558 08:47 น.
SHARE

ประชุมครม.วันนี้ คลังชงมาตรการ 3 แพ็กเกจกระตุ้น ศก. จับตา!! แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง คาดโอน "พล.ต.เอก เอกอังสนานนท์" ข้ามห้วยมานั่งปลัด พม. รวมถึงตั้งเลขาฯ สมช.คนใหม่...

วันที่ 1 ก.ย. ในการประชุม ครม.โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.เป็นประธานการประชุมตามปกติ ซึ่งมีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 มาตรการ คือ 1. มาตรการช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีรายได้น้อยให้มีการใช้จ่ายมากขึ้น 2. มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านไปยังตำบลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และ 3. มาตรการใช้จ่ายงบประมาณด้านการลงทุนในโครงการขนาดเล็ก เพื่อช่วยให้การเบิกจ่ายสะดวกขึ้น 

ข่าวแนะนำ

นอกจากนี้ ยังมีวาระแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง (ระดับ 11) ปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่าในส่วนที่ยังเหลือ มีการแต่งตั้งตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แทนนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ คนปัจจุบัน ที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการโอนตัวให้ พล.ต.เอก เอกอังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. มานั่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ หลังจากพลาดตำแหน่ง ผบ.ตร. และมีกระแสว่าอาจมีการโยกนายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเพิ่งได้แต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มานั่งตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แทนหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

ขณะที่ตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แทนนายอนุสิษฐ คุณากร เลขาฯ สมช.คนปัจจุบัน จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. นี้ มีรายงานว่าจะมีการโอนตัวส่งนายทหารยศพลเอก มานั่งทำงานในตำแหน่งดังกล่าว

รวมถึงมีวาระการแต่งตั้งข้าราชการ การเมือง ในตำแหน่งที่ปรึกษา รองเลขาธิการ ผู้ช่วยและเลขานุการรัฐมนตรี ในส่วนของรัฐมนตรีที่เพิ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเข้ามา ส่วนวาระครม.อื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... 

ในส่วนสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่อง กำกับดูแลสื่อ สิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ และการป้องกันการแทรกแซงสื่อ และร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ... ข้อเสนอแนะ เรื่อง รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความปรองดอง ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปเรื่องการปฏิรูปเพื่อรับมือวิกฤตการณ์น้ำทะเลสูง และแผ่นดินทรุดพื้นที่ กทม.และปริมณฑล และข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป เรื่อง การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน 

ส่วนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอรายงานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2548 และที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ พ.ศ. ... สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:32 น.