ทร.โชว์นวัตกรรมสุดยอดยุทโธปกรณ์ในงาน 'นาวีวิจัย 2015'

ข่าว

  ทร.โชว์นวัตกรรมสุดยอดยุทโธปกรณ์ในงาน 'นาวีวิจัย 2015'

  ไทยรัฐออนไลน์

   27 ส.ค. 2558 14:45 น.

   กองทัพเรือ จัดแสดง นวัตกรรม - ผลงานวิจัยแบบใหม่ของกองทัพเรือ ในงาน "นาวีวิจัย 2015" ขนยุทโธปกรณ์ออกโชว์ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ 9 นักวิจัยดีเด่น ทร.ที่มีผลงานเข้าตา...

   เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่หอประชุมกองทัพเรือ พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.ทร. เป็นประธานเปิดงาน "นาวีวิจัย 2015" โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารได้จัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของกองทัพเรือ เหล่าทัพ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ

   ผบ.ทร.ชมยุทโธปกรณ์
   ผบ.ทร.ชมยุทโธปกรณ์

   ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ในกองทัพเรือ และสถาบันต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "เทคโนโลยีดาวเทียมและระบบติดตามเรือ (VMS) การทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และเรือผู้อพยพชาวโรฮีนจา"

   สิ่งประดิษฐทางน้ำ
   สิ่งประดิษฐทางน้ำ

   โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การเสวนา "เทคโนโลยีงานวิจัยยุคใหม่กับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง" รวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านงานวิจัยและพัฒนา อาทิ รถต้นแบบยานเกราะล้อยาง ขนาด 8 x 8 รถต้นแบบสะเทินน้ำสะเทินบกสนับสนุนบรรเทาสาธารณภัย อากาศยานไร้คนขับแบบองคตติดปืน M-16 อากาศยานไร้คนขับแบบนารายณ์ หมวกทหารราบติดกล้อง อาวุธปืนยาวประจำกายสำหรับซุ่มยิง และผลงานวิจัยอีกหลายประเภท

   รถหุ้มเกราะผลงานวิจัย
   รถหุ้มเกราะผลงานวิจัย


   ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิดจะได้มีการสาธิตผลงานวิจัย บริเวณลานทัศนาภิรมย์ ประกอบด้วย การสาธิตเสื้อเกราะลอยน้ำแบบกันกระสุน การสาธิตระบบตรวจการณ์ เพื่อต่อต้านและป้องปรามภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การสาธิตการใช้งานของอุปกรณ์โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี การสาธิตการใช้งานหมวกทหารราบติดกล้องถ่ายทอดสถานการณ์ระยะไกล ซึ่งเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่พัฒนาและออกแบบให้ขยายระยะการรับรู้ข้อมูลได้ไกลกว่าเดิม นอกจากนั้น ในงานนาวีวิจัย 2015 ยังได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ โดยในปีนี้มีผลงานที่น่าสนใจที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 

   สุดยอดผลงาน
   สุดยอดผลงาน

   ผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาการทางทหารด้านยุทโธปกรณ์ดีเด่น โครงการวิจัยลวดเชื่อมและลวดตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าแบบราชนาวีไทย หน่วยเจ้าของผลงาน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี พล.ร.ต.มนต์ชัย กาทอง นายทหารโครงการ

   ยิ่งเดินยิ่งน่าทึ่ง การสาธิตใช้งานหมวกกันกระสุน
   ยิ่งเดินยิ่งน่าทึ่ง การสาธิตใช้งานหมวกกันกระสุน

   ผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ด้านหลักการ โครงการวิจัย พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยเฉพาะกิจ ของกองทัพเรือ หน่วยเจ้าของผลงาน สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดยมี นาวาเอก พาสุกรี วิลัยรักษ์ เป็นนายทหารโครงการ
   ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น จำนวน 9 ผลงาน ดังนี้

   นายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมชมผลงาน
   นายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมชมผลงาน

   1. หุ่นช่วยฝึกทำคลอดเสมือนจริงเคลื่อนย้ายได้ หน่วยเจ้าของผลงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ จ่าตรี จักรพันธ์ โมรา 2. อากาศยานไร้คนขับองคตติดปืน หน่วยเจ้าของผลงาน สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ นาวาเอก รัตน์ จันทร์น้อย 3. เครื่องถอดใส่ล้อยางรถยนต์ขนาดใหญ่ แบบ Mobile พับได้ หน่วยเจ้าของผลงาน กรมการขนส่งทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ นาวาโท อำนวย บัวเอม 4. โต๊ะพล็อตอิเล็กทรอนิกส์ในเรือ หน่วยเจ้าของผลงาน กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ นาวาเอก ณัฐชัย วรรณบูรณ

   จำลองเหตุการณ์
   จำลองเหตุการณ์

   5. เครื่องควบคุมมอเตอร์ สำหรับเลื่อนเป้ายิงปืนพก หน่วยเจ้าของผลงาน กรมสรรพาวุธทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ พลเรือตรี สุทธิไชย รังสิโรดม์โกมล 6. การผลิตลูกปืนต่อสู้อากาศยานขนาด 37 มิลลิเมตร ชนิดฝึก หน่วยเจ้าของผลงาน กรมสรรพาวุธทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ นาวาโท สุเมธ วีรวัฒโนดม 7. เครื่องแสดงข้อมูลอุณหภูมิในห้องเก็บเวชภัณฑ์ยาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยเจ้าของผลงาน โรงเรียนนายเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ นาวาโท สิริรัตน์ ไตรวิรัตน์ 8. เครื่องวัดความหนืดน้ำมันหล่อลื่นในเรือโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ หน่วยเจ้าของผลงาน กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล 9. หมวกกันกระสุน IT หน่วยเจ้าของโครงการ กรมสารวัตรทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ นาวาโท นพิพัฒน์ รัตนพิทักษ์.

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   นาทีรถเก๋ง เปลี่ยนเลนกะทันหัน เฉี่ยวชนรถดูดส้วมพลิกคว่ำ คนขับเสียชีวิต
   03:15

   นาทีรถเก๋ง เปลี่ยนเลนกะทันหัน เฉี่ยวชนรถดูดส้วมพลิกคว่ำ คนขับเสียชีวิต

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 11:12 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์