วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'กกต.' ชงตั้ง ป.ป.ก. ครอบคลุมปราบโกงการเลือกตั้ง

'กกต.' ชงตั้ง ป.ป.ก. ครอบคลุมปราบโกงการเลือกตั้ง

  • Share:

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชงตั้ง ป.ป.ก. ครอบคลุมปราบปรามทุจริตการเลือกตั้ง ให้อำนาจตรวจค้น จับกุม เสนอความเห้นลงโทษทางวินัย จนท.รัฐ ยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำผิด อายุความยาวถึง 30 ปี...

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 ส.ค. 58 ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีการจัดประชุมเพื่อระดมความเห็นในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง พ.ศ.... เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็น ก่อนจะสรุปการเสนอความเห็นต่อที่ประชุม กกต.ต่อไป

สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มี 72 มาตรา มีสาระสำคัญที่น่าสนใจ อาทิ การให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง (ป.ป.ก.) ประกอบด้วย กรรมการ กกต. ที่คณะกรรมการ กกต.มอบหมายให้เป็นประธานฯ ผู้แทนจากหลายหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักอัยการสูงสุด สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กองทัพบก กรมสรรพากร กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง จะมีหน้าที่กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง วินิจฉัยทรัพย์สินผู้ต้องหาคดีทุจริตเลือกตั้ง เสนอความเห็นเกี่ยวกับการโยกย้ายลงโทษทางวินัยต่อข้าราชการ พนักงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเลือกตั้ง มีอำนาจตรวจค้น จับกุม ผู้ทำการทุจริตเลือกตั้ง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง ส่วนอายุความคดีทุจริตเลือกตั้งตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวมีเวลา 30 ปี หากไม่สามารถฟ้องหรือพาตัวผู้กระทำผิดมาที่ศาลได้คดีจะขาดอายุความ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้