วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วิทยุสมัครเล่นคุมเข้มรับน้อง

วิทยุสมัครเล่นคุมเข้มรับน้อง

  • Share:

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้กำหนดนโยบาย และมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยจะต้องจัดกิจกรรมภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเท่านั้น และกิจกรรมที่จัดจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคเรียน หรือไม่เกินวันที่ 23 ส.ค.นี้ การจัดกิจกรรมจะต้องเป็นไปในลักษณะสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนานักศึกษา โดยกำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 10-23 ส.ค.นี้ โดยแต่ละกิจกรรมต้องทำโครงการเสนอขออนุมัติจากคณบดี/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ส่วนกิจกรรมการติดป้ายชื่อน้องใหม่ หรือกิจกรรมสัมภาษณ์น้องใหม่นั้น ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้ติดป้ายชื่อได้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย จนถึงวันที่ 31 ส.ค.นี้เท่านั้น

อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยยังได้รับความร่วมมือจากชมรมวิทยุสมัครเล่น มทร.ธัญบุรี ช่วยทำหน้าที่ออกตระเวน เพื่อสอดส่องดูพฤติกรรมการรับน้องว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้จะเริ่มตระเวนตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น.ทุกวัน โดยเฉพาะช่วงหลังเลิกกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้การจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักน้องใหม่ขึ้น มีปัญหาติดต่อได้ที่ www.facebook.com/SD.Rmutt หรือกองพัฒนานักศึกษา โทร. 0-2549-3027 ในเวลาราชการ, 08-1612-0473.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้