ข่าว
100 year

ก.เกษตรฯ ผุดนิทรรศการ ใช้น้ำอย่างรู้ค่า ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ไทยรัฐออนไลน์4 ส.ค. 2558 07:41 น.
SHARE

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2558 ว่า ในเดือนสิงหาคม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดแสดงนิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 สิงหาคม 2558 ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลัก คือ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” และกิจกรรมคู่ขนาน ได้แก่ การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ การสาธิตอาชีพเสริม การฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานและเกษตรกร การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูง และการจัดงาน “หว่านข้าววันแม่ 12 สิงหา” เป็นต้น

นอกจากเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอัจฉริยภาพในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่ไกลแหล่งน้ำ ท้องถิ่นทุรกันดารที่มักจะประสบปัญหาภัยแล้ง อีกทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือ ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาปัญหาให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยได้     

"การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” นี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกภาคส่วน ได้ร่วมรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วย" นายปีติพงศ์ กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

นิทรรศการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าโครงการเทิดพระเกียรติอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่กระทรวงเกษตรฯปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาน้ำข่าวข่าวเกษตรไทยรัฐออนไลน์คุณค่าของน้ำประหยัดน้ำทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำขาดแคลนน้ำน้ำแล้งฝนไม่ตกต้นน้ำ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้