ไลฟ์สไตล์
100 year

นายอำเภอชายแดนใต้

ซี.12
4 ส.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภออำนวยการระดับสูงที่ออกมาเมื่อตอนกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นมีอยู่จำนวนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอคัดแยกส่วนนี้มานำเสนอให้รับทราบและเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติภารกิจสำคัญคือ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ นายอำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน เป็น นายอำเภอบาเจาะ นราธิวาส

ข่าวแนะนำ

ที่เลื่อนจากนายอำเภออำนวยการระดับต้นเป็นนายอำเภออำนวยการระดับสูง ได้แก่ นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอกาบัง ยะลา เป็น นายอำเภอแว้ง นราธิวาส นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอกรงปินัง ยะลา เป็น นายอำเภอสุคิริน นราธิวาส นายเมธา สุบิน นายอำเภอกะพ้อ ปัตตานี เป็น นายอำเภอปะนาเระ ปัตตานี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอทุ่งยางแดง ปัตตานี เป็น นายอำเภอแม่ลาน ปัตตานี

ผู้อำนวยการส่วนในส่วนกลางที่ออกไปเป็นนายอำเภออำนวยการระดับสูงในพื้นที่ชายแดนใต้ คือ นายวีนัส สีสุข ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน เป็น นายอำเภอจะแนะ นราธิวาส นายปรีชา ดิลกพรเมธี ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็น นายอำเภอเจาะไอร้อง นราธิวาส นายวิชัย บุญมี ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน เป็น นายอำเภอยะหา ยะลา

ส่วนนายอำเภออำนวยการระดับต้นที่ย้ายไปอยู่ชายแดนใต้ในระดับเดิมคือ นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอนาด้วง เลย รักษาการนายอำเภอแม่ลาน ปัตตานี เป็น นายอำเภอทุ่งยางแดง ปัตตานี นายพูลเดช อุเทนพันธ์ นายอำเภอบ้านด่าน บุรีรัมย์ รักษาการ นายอำเภอกาบัง ยะลา เป็น นายอำเภอกาบัง ยะลา

ยังมีการย้ายสับเปลี่ยนในส่วนกลางไปเป็นผู้อำนวยการส่วนอีก 7 ราย คือ นายวีระชาติ ดาริชาติ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนทั่วไป เป็น ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายกิตติพงษ์ แย้มมี ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็น ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ หัวหน้ากลุ่มระเบียบการ ส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็น ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ นายปิยะพงษ์ บุญส่ง หัวหน้ากลุ่มแผนและพัฒนาระบบการปกครองท้องที่ เป็น ผู้อำนวยการส่วนการเมืองการเลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ นายพิษณุ ประภาธนานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานอาวุธปืนและวัตถุระเบิด ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 เป็น ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 สำนักการสอบสวนและนิติการ นายบัณฑูร นริศรางกูร หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 เป็น ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ นายอนุชา อินทศร นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวินัย 5 ส่วนงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ

นายอำเภออำนวยการระดับสูง 3 คนที่ควรขานชื่อไว้วันนี้คือผู้ที่ย้ายไปเป็น นายอำเภอเมือง ได้แก่ นายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอำเภอหนองบัวแดง ชัยภูมิ เป็น นายอำเภอเมืองบึงกาฬ นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็น นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายพิสิษฐ์ แร่ทอง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร เป็น นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ

สำหรับนายอำเภออำนวยการระดับสูงที่เหลือจะนำเสนอภายหลัง.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

นายอำเภอชายแดนใต้คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายมุมข้าราชการซี.12คอลัมน์ฉบับพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิมพ์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 23:45 น.