วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
one หรือ ones แทนคำนาม

one หรือ ones แทนคำนาม

  • Share:

การกล่าวถึงคำนามเป็นครั้งที่สอง ก็กล่าวได้นะครับ แต่ไม่นิยม เช่น If you haven’t got a fresh fish I’ll take a frozen fish. ถ้าไม่มีปลาสด ข้าพเจ้าเอาปลาแช่แข็งก็ได้ ผู้อ่านท่านจะเห็นว่า มีคำว่า fish ซ้ำอย่างนี้ประโยคไม่ไพเราะ ฝรั่งนิยมใช้คำว่า one มาแทนคำนามที่นับได้เอกพจน์ และเอาคำว่า ones มาแทนคำนามที่นับได้พหูพจน์ ประโยคข้างบน ถ้าจะพูดให้ไพเราะก็ควรจะพูดว่า...✘...If you haven’t got a fresh fish I’ll take a frozen one.

แต่ถ้าเป็นนามนับไม่ได้ ท่านก็ไม่สามารถจะนำคำว่า one หรือ ones มาใช้แทนได้นะครับ ที่ปฏิบัติกันก็คือ ละคำนามนั้นทิ้งไปเลย ยกตัวอย่างเช่น If you haven’t got fresh kapi I’ll take tinned kapi. ถ้าท่านไม่มีกะปิสด ข้าพเจ้าเอากะปิกระป๋องก็ได้

แต่เพราะกะปิเป็นนามนับไม่ได้ เราจึงเอา one มาแทนไม่ได้ ...✘...If you haven’t got fresh kapi I’ll take tinned one. จะให้ถูกต้องต้องตัด one ทิ้งเป็น...✔...If you haven’t got fresh kapi I’ll take tinned.

เราสามารถจะละ one หรือ ones ได้ทันทีหลังการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (superlatives) และคำประเภท this, that, these, those, either, neither, another ฯลฯ

การแข่งขันการวิ่งหมู ดอว์สัน (Dowson) อวดกับเพื่อนๆ ว่า I think my pig’s the fastest one. คิดว่าหมูของข้าพเจ้าจะเป็นตัวที่ (วิ่ง) ไวที่สุด เพราะ fastest เป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด จึงสามารถละ one ทิ้งไปได้ I think my pig’s the fastest.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th
www.nitipoom.media
www.facebook.com/nitipoom.thailand

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้