ข่าว
100 year

หนุนผุดร.ร.แพทย์ในพื้นที่แก้หมอกระจุกในเมือง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 ส.ค. 2558 05:30 น.
SHARE

ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (มม) เปิดเผยว่า ต้องยอมรับว่าการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ชนบทยังเป็นปัญหาอยู่จริง โดยแพทย์ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองมากกว่ากระจายสู่ชนบท สาเหตุมีหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ในชนบทที่อาจจะไม่เจริญเท่าในเมือง ทำให้แพทย์หลายคนไม่เคยชินกับการใช้ชีวิตอยู่ในชนบท ส่งผลให้ไม่มีความสุขในการทำงาน หรือสภาพครอบครัวที่ไม่อำนวยให้สามารถใช้ชีวิตในชนบทได้ นอกจากนี้ ปัจจุบันความต้องการแพทย์เฉพาะทางมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้นิสิตแพทย์เมื่อทำงานใช้ทุนในชนบทครบ 3 ปีก็ไม่อยู่ต่อ เพราะต้องมาศึกษาต่อในสาขาเฉพาะทางมากขึ้น

ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ กล่าวด้วยว่า เท่าที่ศึกษาข้อมูลพบว่าเมื่อแพทย์ใช้ทุนทำงานในพื้นที่ครบ 3 ปีแล้วส่วนใหญ่จะกลับมาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งสอดรับกับกระแสสังคมที่ต้องการแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น หากจะแก้ปัญหาการกระจุกตัวของแพทย์ที่มีมากในเมือง จะต้องแก้ทั้งระบบ ประเทศต้องพัฒนาความเจริญในทุกด้าน ไม่ใช่การจูงใจให้เพียงค่าตอบแทนที่สูงขึ้น เนื่องจากเงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญของผู้ที่จะยึดวิชาชีพหมอ เพราะถ้าพิจารณาถึงค่าตอบแทนของแพทย์ชนบทกับแพทย์ในเมืองนั้นไม่ได้แตกต่างกันมาก บางทีแพทย์ชนบทในบางพื้นที่อาจได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าแพทย์ในเมืองด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามส่งเสริมให้แต่ละพื้นที่ จังหวัด มีโรงเรียนแพทย์เพื่อผลิตแพทย์เองในพื้นที่ เชื่อว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ชนบทในระยะยาวได้ เพราะใครๆก็คงอยากกลับไปอยู่บ้านเกิดของตนเอง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทีมข่าวการศึกษาขาดแคลนแพทย์แพทย์ชนบทรุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์พื้นที่ชนบทข่าวไทยรัฐฉบับพิมพ์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้