ไลฟ์สไตล์
100 year

มหาดไทยเปลี่ยนผ่าน

ซี.12
3 ส.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

ที่กระทรวงมหาดไทยหลังจากการแต่งตั้ง ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวงและอธิบดี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 แล้ว

การจัดวางกำลังในชุดต่อมาสำหรับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด และตำแหน่งอื่นๆต้องรอกระบวนการคัดเลือกตามกฎหมายนั่นคือการสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยการแสดงวิสัยทัศน์ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร

ข่าวแนะนำ

ที่ประกาศออกมาแล้วคือ ผู้ว่าราชการจังหวัด 28 อัตรา ผู้ตรวจราชการกระทรวง 2 อัตรา

ระหว่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงบางตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทยที่มาจากเหตุอื่นคือ นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ตรวจราชการกระทรวงถูกปลดออกจากตำแหน่งด้วยความผิดสมัยดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬโดยมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2558

แล้วมีการนำเสนอ ครม.อนุมัติให้ นายอัครเดช เจิมศิริ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงแทน

อีกไม่นานก็คงมีการพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายรายใหม่ ในขณะเดียวกันหลังจาก นายวันชัย คงเกษม ขยับจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ก็มีการแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาแทนทำให้ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่างลงก็มีการประกาศคัดเลือกสำหรับตำแหน่งนี้ด้วย

ตำแหน่งนี้เป็นลิฟต์ชั้นดีสำหรับการลัดคิวขึ้นสู่ตำแหน่งรอง ผวจ.เพื่อจ่อเป็น ผวจ.ในไม่ช้า

ทางด้านกรมการปกครองหลังจากมีคำสั่งแต่งตั้งนายอำเภอทั้งอำนวยการระดับสูงและอำนวยการระดับต้นตลอดจนผู้อำนวยการส่วนต่างๆในส่วนกลางไปส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องรอคิวการแต่งตั้งผู้ว่าฯและรองเสียก่อนจึงค่อยมีการวางตัวปลัดจังหวัด-นายอำเภออีกครั้ง

ตำแหน่งที่แต่งตั้งไปแล้วที่น่าสนใจคือ นายประจวบ อาจารพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมการปกครอง เป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นายสิทธิชาติ มงคลชาติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักการสอบสวนและนิติการ เป็น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมการปกครอง นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็น ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี

มีนายอำเภออำนวยการระดับต้นเข้ามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้อำนวยการส่วน 7 รายคือ นายธวัชชัย ภู่เจริญยศ นายอำเภอบ้านธิ ลำพูน เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอนาน้อย น่าน เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ นายอำเภอเนินขาม ชัยนาท เป็น ผู้อำนวยการ

ส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร เป็น ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน นางอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น เป็น ผู้อำนวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ นายอำเภอเนินสง่า ชัยภูมิ เป็น ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ สำนักการสอบสวนและนิติการ นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น เป็นผู้อำนวยการส่วนกำลังพล สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เรือโทภัทรชัย ขันธหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน เป็น เลขานุการกรมการปกครอง

ยังมีอีก 7 รายเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในส่วนกลางจะนำเสนอในภายหลังพร้อมกับนายอำเภออำนวยการระดับสูงในตำแหน่งที่น่าสนใจ.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี12มหาดไทยเปลี่ยนผ่านกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดคอลัมน์ฉบับพิมพ์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 02:55 น.