วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สวนพฤกษศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์

  • Share:

www.qsbg.org เป็นเว็บไซต์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์รวมพรรณไม้ไทยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพืช ทำหน้าที่เป็นศูนย์ศึกษาและค้นคว้าวิจัย ทางด้านพฤกษศาสตร์ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแพร่ความสวยงามและคุณค่าของพรรณพฤกษชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป

เกี่ยวกับองค์กร แนะนำข้อมูลทั่วไปขององค์การ ผลการดำเนินงาน คำสั่งและประกาศ กฎระเบียบข้อบังคับ งานวิชาการ หอพรรณไม้ ห้องสมุด สง่า สรรพศรี ข้อมูลโครงการต่างๆ งานกีฏวิทยา พรรณไม้ที่น่าสนใจตามช่วงฤดู ศูนย์การเรียนรู้ด้านพืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และนอกจากนี้ใน หน้าหลัก ยังมีเมนูที่น่าสนใจ ฐานข้อมูลพรรณไม้ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สืบค้น ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร บริการในส่วนต่างๆขององค์การ...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้