ไลฟ์สไตล์
100 year

วปอ.58 พลเรือน (3)

ซี.12
1 ส.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

ชุดสุดท้ายของฝ่ายพลเรือนที่เข้า วปอ.58 เริ่มของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

77.นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 78.นายสุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 79.นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ อย. 80.นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ข่าวแนะนำ

ตามด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม มี 81.นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 82.นายอิทธิชัย ยศศรี ผอ.สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 83.นายจารุกิตติ์ เกษแก้ว ผอ.สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

จากนั้นเป็นหน่วยงานอิสระอื่นๆ คือ 1.นางสุภาวดี ปุณศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายวางแผนและงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2.นายฐากร ธรรมประทีป ผู้ช่วยราชเลขาธิการ 3.นายสมเกียรติ ธงศรี ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 4.ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 5.นายอนุชา เสมารัตน์ หัวหน้าฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารงานพิเศษ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 6.นายบุญเกื้อ สมนึก ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 7.นายรณนรินทร์ สวัสดิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 8.นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์ รองเลขาธิการสำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญ 9.นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง 10.นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 11.นายวิชัย ศิริประเสริฐโชค เลขานุการกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 12.นายอภิชาต ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองคดี 2 สำนักงาน ป.ป.ง. 13.นายนัฑ ผาสุข ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 14.นายชูฉัตร ประมูลผล ผู้ช่วยเลขาธิการสายบริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ข้าราชการตำรวจ มี 1.พลตำรวจตรีเจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 4 2.พลตำรวจตรีสุรชัย ควรเดชะคุปต์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 3.พลตำรวจตรีนิรันดร เหลื่อมศรี นายเวรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 4.พลตำรวจตรีธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 5.พลตำรวจตรีธนา ชูวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 6.พลตำรวจตรีสุคุณ พรหมายน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 7.พลตำรวจตรีคีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 8.พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 9.พลตำรวจตรีสมชาย พัชรอินโต รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 10.พลตำรวจตรีพงษ์เดช พรหมมิจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ 11.พลตำรวจตรีจิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ

ข้าราชการอัยการ มี 1.นายเพียรศักดิ์ สมบัติทอง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการภาค 8 2.นายประวิทย์ ร้อยแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด 3.นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด

ชุดสุดท้ายเป็น ข้าราชการตุลาการ ได้แก่ 1.นายฉัตรชัย ไทรโชต ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา 2.นายประชา งามลำยวง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 3.นายสุพรชัย รางแดง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 4.นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 5.นายรังสิชัย บรรณกิจวิจารณ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

สำหรับฝ่ายอื่นที่เข้า วปอ.58 พร้อมกันทั้งฝ่ายทหารและภาคเอกชนขอเอาไว้อีกระยะ.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วปอ.58 พลเรือนมุมข้าราชการซี.12คอลัมน์ฉบับพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิมพ์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 12:46 น.