วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไฟฟ้าถ่านหินเทพายังไม่ชัดเจน-พังงาต้านชีวมวล

ไฟฟ้าถ่านหินเทพายังไม่ชัดเจน-พังงาต้านชีวมวล

  • Share:

การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพาและท่าเทียบเรือ อ.เทพา จ.สงขลา ครั้งที่ 3 ต่อเนื่องกัน 2 วันที่ผ่านมา มีประชาชนทั้งในพื้นที่และใกล้เคียง เข้าร่วมรับฟังนับหมื่นคน ซึ่งมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งโครงการท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าเทพาจะสร้างขึ้นบนเนื้อที่ 2,960 ไร่ บริเวณชายฝั่งทะเล หมู่ 4 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา รวมทั้งการก่อสร้างแนวสะพานใช้สำหรับระบบรางขนส่งถ่านหินในระบบปิดจากเรือบรรทุกถ่านหินคุณภาพสูง ทั้งซับบิทูมินัส และบิทูมินัส ซึ่ง กฟผ.ให้การรับรองว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในทะเล เนื่องจากอยู่ห่างจากฝั่ง 3-5 กม.บริเวณตอนกลางจะทำเป็นสะพานท่าเทียบเรือความสูงประมาณ 9 เมตร จากระดับน้ำทะเลเพื่อให้เรือประมงลอดผ่านได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวแทนชาวบ้านและชาวประมงในพื้นที่ ต้องการให้ขยายพื้นที่จากเดิมในรัศมีโดยรอบโรงไฟฟ้า 5 กม. ออกไปเป็น 10 กม. เพื่อป้องกันผลกระทบทั้งเรื่องมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้น และวิถีชีวิตการประกอบอาชีพประมง

นายสมศักดิ์ ศรีวารีพิพัฒน์ ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้าน หมู่ 4 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เปิดเผยว่า กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านกว่า 200 ลำ ไม่ได้คัดค้านแบบเอาเป็นเอาตาย แต่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือในระยะยาวให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพราะหากมีการก่อสร้างจะส่งผลต่อระบบนิเวศโดยรอบ ทั้งในเรื่องของทิศทางน้ำ กระแสน้ำ การอพยพของฝูงปลา และปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งที่จะตามมา และประชาชนบางส่วนอาจจะต้องอพยพ หรือเลิกอาชีพประมง เนื่องจากอาศัยอยู่บริเวณแผนโครงการดังกล่าว ควรมีการเยียวยา และได้รับการชดเชยที่เหมาะสม

ทางด้านนายพล คงเสือ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากนี้ ทางบริษัทที่ปรึกษาโครงการจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมด ทั้งในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าเทพา รวมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งหน่วยงานผู้อนุญาต เพื่อพิจารณาให้ความเห็นตาม ลำดับ ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อประกอบการขออนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

จ.พังงา ที่ อบต.รมณีย์ อ.กะปง ชาวบ้าน ต.รมณีย์ และ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา กว่า 300คน ถือป้ายคัดค้านก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ขนาดไม่เกิน 9.9 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ อ.กะปง โดยมีนายสมเกียรติ ผลพรทม เป็นแกนนำ โดยยื่นหนังสือคัดค้านและสอบถามถึงการทำประชาพิจารณ์ ที่ บ.พีวัน ไบโอพาวเวอร์ จก. นัดมาชี้แจงชาวบ้านวันที่ 29 ก.ค. แต่ไม่มาตามนัด โดยมีนางพิมพร ลักษณจันทร์ ปลัด อบต.รมณีย์ ออกมารับหนังสือร้องเรียน นายสมเกียรติเปิดเผยว่า ชาวบ้านหวั่นผลกระทบทางมลพิษ เสียงรบกวน ปัญหาแหล่งน้ำและพื้นที่การเกษตร อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหาแนวทางแก้ปัญหา นางพรพิลาศ โดยสะดวก ชาวบ้าน ต.เหล เปิดเผยว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร หากมีโรงไฟฟ้าชีวมวลจะส่งผลกระทบอย่างแน่นอน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้