วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทางหลวงชนบทเร่งรัดใช้เงิน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบทได้เร่งใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจราว 15,000 ล้านบาท โดยคาดว่าเงินงวดแรกจะเข้าสู่ระบบได้ราว 2,250 ล้านบาท ภายในเดือน ส.ค.นี้ หลังจากลงนามในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงถนนไปแล้ว 1,761 โครงการ โดยจะเริ่มงานก่อสร้างและทยอยแล้วเสร็จได้

ตั้งแต่สิ้นปีนี้เป็นต้นไปและแล้วเสร็จครบทุกโครงการภายในเดือน ก.พ.59 “โครงการทั้งหมดจัดอยู่ในโครงการถนนดีทั่วไทย ซึ่งรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางถนน ที่ใช้เวลาระยะสั้น เพื่อกระจายการจ้างงาน”

ด้านนายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกล่าวว่า การปรับปรุงถนนที่ทรุดตัวนั้น ได้ปรับปรุงให้สามารถเดินทางได้ครบทุกจุดแล้ว แต่ยังต้องเฝ้าระวังอีก 2-3 จุด บริเวณคลอง 13 (เลียบคลองระพีพัฒน์) และอยู่ระหว่างสำรวจออกแบบถนนทั้งบริเวณที่เกิดการทรุดตัวและถนนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทรุดตัวให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 58 เพื่อของบประมาณในปี 59 ประมาณ 700 ล้านบาทมาซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐานต่อไป

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม กล่าวว่า ในระหว่างการดำเนินการโครงการของกรมทางหลวงชนบทนั้น ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมการตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่ และยังช่วยตรวจสอบว่าได้มีการดำเนินการตามที่วางไว้หรือไม่ด้วย.

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบทได้เร่งใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจราว 15,000 ล้านบาท โดยคาดว่าเงินงวดแรกจะเข้าสู่ระบบได้ราว 2,250 ล้านบาท 30 ก.ค. 2558 01:01 30 ก.ค. 2558 01:05 ไทยรัฐ