วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทุบศาลาวัดกัลยาฯ สะเทือนใจชาวพุทธ

เจ้าคณะ กทม.ชี้ควรมีทางออกดีกว่านี้ แนะกรมศิลป์หารือเจ้าอาวาส

พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากกรณีกรมศิลปากรเข้ารื้อถอนอาคารภายในวัดกัลยาณมิตรที่สร้างขึ้นในเขตโบราณสถานนั้น ตนอยากให้วัดและกรมศิลปากรพูดคุยกันมากกว่านี้ เนื่องจากภาพการรื้อถอนศาลาที่ออกมาทางสื่อมวลชนนั้นกระทบจิตใจชาวพุทธ และขณะเดียวกันต้องยอมรับว่า วัดที่มีโบราณสถานมีเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีกฎหมายหลายฉบับคาบเกี่ยวกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 กฎมหาเถรสมาคม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และวัดยังถือเป็นนิติบุคคล พุทธศาสนิกชนได้ถวายพื้นที่ให้พระสงฆ์ดูแล หากเจ้าอาวาสปล่อยให้ศาสนสถานพังเสียหายโดยไม่ดูแล ก็จะมีความผิดฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้อาจจะถูกปลดจากตำแหน่งได้

พระพรหมดิลกกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้เมื่อวัดใดได้รับการประกาศเป็นเขตโบราณสถาน เมื่อเจ้าอาวาสจะดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ ก็จะติดปัญหา พ.ร.บ.โบราณสถานฯ ที่ต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร ซึ่งที่ผ่านมากรมศิลปากรมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะบูรณะวัดที่มีโบราณสถานทั่วประเทศ ส่งผลให้โบราณสถานที่อยู่ในวัดเกิดความทรุดโทรม ทำให้เกิดข้อพิพาทกับวัดหลายแห่ง ดังนั้นเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น จึงอยากให้กรมศิลปากรทำความเข้าใจกับพระสังฆาธิการทั่วประเทศให้มากขึ้น รวมทั้งปรับวิธีการดำเนินการโดยกรมศิลปากรทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนวัดในเชิงวิชาการ พร้อมหาช่างในการบูรณะโบราณสถานที่ผ่านการรับรองจากกรมศิลปากร ส่วนวัดที่มีกำลังทรัพย์จะสนับสนุนงบฯตามความเหมาะสม ตนคิดน่าจะเป็นทางออกที่ดี

ด้านนายรักสยาม นามานุภาพ นายกสมาคมเปรียญธรรม 9 ประโยค กล่าวว่า สมาคมเปรียญธรรมฯทำหนังสือ เรื่องขอให้ระงับยับยั้งทุบทำลายพุทธศาสนสถานภายในวัดกัลยาณมิตร และขอให้พิจารณาสอบสวนลงโทษทางวินัยข้าราชการแก่นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากรและพวก ส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว เป็นการเหยียบย่ำจิตใจชาวพุทธ และเป็นการกระทำที่ไม่ยำเกรงต่อการประกอบกิจกรรมทางศาสนาตามความเชื่อ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทั้งขอให้มีการตั้งคณะกรรมการจากทุกฝ่ายขึ้นมา 1 คณะ เพื่อแก้ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน ให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติตามนโยบายรัฐบาล.

พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากกรณีกรมศิลปากรเข้ารื้อถอนอาคารภายในวัดกัลยาณมิตรที่สร้างขึ้นในเขตโบราณสถานนั้น... 30 ก.ค. 2558 00:44 30 ก.ค. 2558 00:45 ไทยรัฐ