ข่าว

วิดีโอ

เผยรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2558 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ในส่วนประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเต ดังนี้ 1.บรูไนดารุสซาลาม มาดาม ฮาจา รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนประถมศึกษา 2.กัมพูชา น.ส.ทอช บันดาว ครูสอนภาษาอังกฤษประถมศึกษาใน Wat-Bo Primary School 3.อินโดนีเซีย นายเฮอร์วิน ฮามิด ครูสอนวิทยาศาสตร์ 4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นางวงสัมพัน คำส้อย ครูสอนวิชาฝรั่งเศส 5.มาเลเซีย นายไซนุดดิน ซาคาเรีย ครูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา น.ส.แตว ยี มอน ซอร์ ครูระดับอาวุโสโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 7.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นายวิลเลียม โมราคา ครูใหญ่ Klolang Elementary School 8.สาธารณรัฐสิงคโปร์ นางหวัง ลิม ไอ่ เหลียน ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 9.ติมอร์ เลสเต นายจูลีโอ ไซแมน มาเตียรา ครูสอนในระดับประถมฯและมัธยมศึกษา 10.เวียดนาม นางทราน ติ ตวย ตุง ครูใหญ่และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และ 11.ประเทศไทย นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูเชี่ยวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันที่ 2 ต.ค.นี้.

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2558 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี... 30 ก.ค. 2558 00:40 30 ก.ค. 2558 00:40 ไทยรัฐ