วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมานสามัคคีทัวร์จีน

สมานสามัคคีทัวร์จีน

  • Share:

นายรณรงค์ ชีวินสิริอำนวย กรรมการผู้จัดการบริษัทหยางกวง จำกัด ประกอบธุรกิจทัวร์อินบาวด์จีน เปิดเผยภายหลังได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน คนใหม่ว่า จะตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการตลาดและร่วมมือกับภาครัฐในการดูแลตลาดนี้ ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ตลาดล่าสุด คาดว่าในปีนี้นักท่องเที่ยวจีนมาไทยจะไม่ต่ำกว่า 7.3 ล้านคน เป็นการเติบโตที่รวดเร็วเกินไป ส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่พร้อมในการรองรับทั้งด้านบริการขนส่ง โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะความไม่พร้อมของท่าอากาศยานหลัก ซึ่งใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงในการระบายผู้โดยสารออก

พร้อมกันนี้ วางแนวทางควบคุมราคาเฉลี่ยของทัวร์ไม่ให้อยู่ในระดับต่ำเกินไปจนเสี่ยงต่อภาวะขาดทุน พร้อมกับเข้าจัดการปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญให้ตรงจุดมากขึ้น โดยใช้วิธีการเซ็นลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่างบริษัทไทยและจีนที่ส่งต่อลูกค้า ให้กำหนดค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อหัวว่าต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายบังคับ และต้องเดินทางไปตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รวมถึงใช้บริการที่พักในระดับที่เป็นไปตามข้อตกลง ขณะเดียวกัน ต้องมีมาตรการควบคุมปัญหาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว เช่น ถูกบังคับออกทัวร์เสริม (ออปชั่นทัวร์) ในราคาแพงเกินจริง หรือปัญหาการบังคับขายหรือการทิ้งทัวร์ “ทัวร์ศูนย์เหรียญมีทั้ง 2 กรณี ในด้านหนึ่งต้องยอมรับว่าธุรกิจรูปแบบนี้ไม่ได้ผิด หากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ชัดเจนระหว่างคู่ค้า และควบคุมคุณภาพการดูแลลูกค้าที่ดี เพราะตลาดจีนเดินทางมาไทยในเชิงปริมาณ”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้