วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“วิษณุ” ห่วงปัญหาใช้ภาษาไทยผิดเพี้ยนส่อขั้นวิกฤติ

“วิษณุ” ห่วงปัญหาใช้ภาษาไทยผิดเพี้ยนส่อขั้นวิกฤติ

  • Share:

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดย ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษว่า วันภาษาไทยแห่งชาติเป็นวันรำลึกถึงเหตุการณ์ปี 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ส่วนพระองค์ไปคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อทรงร่วมอภิปรายทางวิชาการกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงถึงความสนพระราชหฤทัยในประเด็นปัญหาการใช้ภาษาไทยและการใช้ถ้อยคำภาษาไทย

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า คนไทยต้องใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่พึงเป็น หากไม่สกัดกั้นภาษาให้อยู่ในกรอบ ต่อไปก็จะเกิดความอับจนถ้อยคำทางภาษา เกิดการแตกสาขา เกิดการใช้ภาษาพูดที่ผิด การอ่านที่เพี้ยน ภาษาเขียนที่พิสดาร และหากมีคนกลุ่มหนึ่งสร้างกฎระเบียบแบบใหม่ขึ้นมา คิดประดิษฐ์ถ้อยคำภาษาต่างๆตามกระแสโลกาภิวัต กระแสเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีการสื่อสาร ในที่สุดสังคมก็จะเกิดปัญหาความแตกแยกทางภาษา ซึ่งเริ่มมีเค้าแล้ว เพียงแต่อยู่ในแวดวงแคบๆ กล่าวคือมีการใช้ภาษาต่างประเทศมาปะปนโดยไม่จำเป็น เพื่อความสนุก ความเท่ ทั้งประดิษฐ์คิดคำขึ้นใช้เอง เริ่มแรกใช้เฉพาะสังคมออนไลน์ แต่ทุกวันนี้ใช้ผ่านสื่อต่างๆ แม้แต่เอกสารราชการ และถ้าปล่อยไปมากๆจนคนพูดกันไม่รู้เรื่องก็จะกลายเป็นเรื่องการเมืองแน่นอน ดังนั้นจึงต้องมีการเตือนให้อนุรักษ์ พัฒนา และเปิดใจในสิ่งที่ควร ยึดกฎระเบียบในสิ่งที่จำเป็นและต้องมีแบบแผน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้