วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วีดีโอ แนะขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ e-market และ e-bidding

กรมบัญชีกลาง ทำวีดีโอ แนะนำขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ ระบบ e-market และระบบ e-bidding ที่ได้มีผลบังคับใช้แล้ว และให้ยกเลิกระบบอี-อ๊อคชั่น (e-Auction) เดิมที่ใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2548…

ภายหลังการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)” มีผลบังคับแล้ว และให้ยกเลิกระบบอี-อ๊อคชั่น (e-Auction) ที่ใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2548

ล่าสุดกรมบัญชีกลาง จัดทำวีดีโอขึ้น เพื่อแนะนำขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ ในระบบ e-market และระบบ e-bidding โดยแยกเป็นขั้นตอนวิธีการสำหรับส่วนราชการ และขั้นตอนวิธีการสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

ชมวีดีโอ

กรมบัญชีกลาง ทำวีดีโอ แนะนำขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ ระบบ e-market และระบบ e-bidding ที่ได้มีผลบังคับใช้แล้ว และให้ยกเลิกระบบอี-อ๊อคชั่น (e-Auction) เดิมที่ใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2548… 29 ก.ค. 2558 21:32 29 ก.ค. 2558 22:06 ไทยรัฐ