วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พิพิธภัณฑ์ "บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้" จ.สกลนคร อีกแหล่งเรียนรู้กระบวนการทอผ้าไหมที่ทรงอนุรักษ์

พิพิธภัณฑ์ "บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้" จ.สกลนคร อีกแหล่งเรียนรู้กระบวนการทอผ้าไหมที่ทรงอนุรักษ์

  • Share:

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ร่วมพูดคุยกับชาวบ้าน หนองแข้ที่มาร่วมในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ ที่ จ.สกลนคร.

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ร่วมกับ ชุมชนบ้านหนองแข้ จ.สกลนคร เปิดพิพิธภัณฑ์ “บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้” เพื่อสืบทอดความภาคภูมิใจและความทรงจำอันงดงามให้คงอยู่เป็นสมบัติของลูกหลานชาวบ้านหนองแข้สืบต่อไป โดยนำบ้าน “ป้าทุ้ม-ป้าไท้” ในชุมชนบ้านหนองแข้ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาบ้านเรือนราษฎรหลายร้อยหลังที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียน มาจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์โดยมี ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดที่ จ.สกลนคร เมื่อเร็วๆนี้

การทอผ้าลายไทย
การเลี้ยงไหมพันธุ์พื้นเมือง

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เคยเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านหนองแข้ พร้อมทั้งทรงฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์พื้นเมืองของไทย และการทอผ้าลายไทย โดยทรงรับราษฎรบ้านหนองแข้เป็นสมาชิกศิลปาชีพ เพื่อให้มีรายได้เสริมจากการทอผ้า และอนุรักษ์ลวดลายผ้าไทย นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เคยเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านหนองแข้ เป็นการส่วนพระองค์ถึง 3 ครั้ง ในปี 2521, 2523 และ 2525เพื่อพระราชทานกำลังใจในการทอผ้าไหม และประทับอยู่ที่ชานเรือนเป็นเวลานานจนค่ำมืด ทรงไต่ถามเรื่องความเป็นอยู่ และพระราชทานฉลอง พระองค์คลุมไหมมัดหมี่สีม่วงแก่นางไท้ เพื่อใช้เป็นแบบในการทอผ้า ซึ่งภาย หลังนางไท้ได้เชิญฉลองพระองค์นั้นไว้บนหิ้ง และบูชาด้วยดอกไม้มหาหงส์ ตามประเพณีของชาวอีสาน และเคยได้นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อสืบทอดความภาคภูมิใจนี้ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จึงร่วมกับชาวบ้านหนองแข้ จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์บ้าน “ป้าทุ้ม-ป้าไท้” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งความรู้เรื่องกระบวนการทอผ้า ตั้งแต่การเลี้ยงไหม ไปจนถึงการทอผ้าไหม โดยจะเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามได้ที่ 08-3562-2354.

กระบวนการทอผ้า

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้