วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บุรีรัมย์ รณรงค์ทำนาหยอดแทนนาหว่าน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

บุรีรัมย์ รณรงค์ทำนาหยอดแทนนาหว่าน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

  • Share:

เกษตรอำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับหลายหน่วยงานเดินหน้ารณรงค์เพื่อส่งเสริมการทำนาหยอดแทนนาหว่าน เพื่อลดต้นทุนพร้อมเพิ่มคุณภาพและผลผลิต ขณะที่เกษตรกรหันมาสนใจกันมากขึ้น

วันที่ 29 ก.ค. 58 นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร (นาแปลงใหญ่) ที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกะนัง หมู่ 4 ต.หนองปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจรในพื้นที่ที่มีแปลงนาขนาดใหญ่ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเพิ่มคุณภาพข้าว พัฒนาต่อยอดให้เป็นจุดเรียนรู้ โดยใช้องค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ปรับใช้กับความรู้ทางวิชาการให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง 

ภายในงานมีการทำน้ำหมักสูตรและปุ๋ยหมักสูตรต่างๆ สารชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อป้องกันและกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช เลี้ยงสัตว์ตามความถนัด การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และมีการอบรมให้ความรู้แก่ทายาทชาวนา และสมาชิกใหม่ เพื่อสืบทอดการทำนาสร้างความมั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกร

นายไพบูลย์ ซารัมย์ เกษตรอำเภอกระสัง ในฐานะผู้จัดการแปลงนาหยอด กล่าวว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรสนใจหันมาทำนาหยอด จำนวน 294 ราย 3,103 ไร่ แต่ละไร่ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลี่ย 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ และยังมีเกษตรกรทำนาหว่านอยู่ 156 ราย เนื้อที่ 1,897 ไร่ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลี่ย 15 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ผู้ที่ทำนาหยอดลดการใช้เมล็ดพันธุ์ได้ 65,515 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 1,441,330 บาท ในส่วนของอำเภอกระสังมีพื้นที่เป้าหมายการทำนาหยอด 5,000 ไร่ จากเกษตรกร 400 ราย ขณะที่เกษตรกรบางรายยังอยู่ในช่วงการรอดูผลผลิตจากการทำนาหยอดของเกษตรกรข้างเคียง และพร้อมเข้าร่วมโครงการทำนาหยอดในปีถัดไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้