วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้านถ่านหินค้านปรับแก้แวดล้อม

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.กระบี่ นายอัครเดช ฉากจินดา ตัวแทนเครือข่ายปกป้องอันดามัน จากถ่านหิน ที่ออกมาคัดค้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ขนาด 870 เมกะวัตต์ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และท่าเรือถ่านหินบ้านคลองรั้ว ได้ยื่นหนังสือผ่านนายวีระศักดิ์ กราปัญจะ ผอ.ส่วน สิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กระบี่ ถึงรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงเจตนาคัดค้านการปรับแก้ข้อความในร่างประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ.กระบี่ โดยเพิ่มข้อความให้สามารถสร้างท่าเทียบเรือ เป็นการเอื้อ ให้สามารถสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ได้

นายอมฤตเปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องยื่นหนังสือถึง รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่อง จากผู้แทนกระทรวงพลังงานมีความพยายามขอให้มี การแก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุ่มน้ำโลก หรือแรมซาไซด์ โดยระบุในข้อ 8 (จ) ยกเว้นให้ดำเนินการโครงการตามนโยบายเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี รวมทั้งโครงสร้าง ที่เป็นองค์ประกอบในกระบวนการผลิตและขนส่งได้ ซึ่งขัดต่อคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาที่ให้ตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ร่วมกันศึกษารายละเอียด โครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และท่าเทียบเรือ ถ่านหินใหม่ จึงห้ามดำเนินการใดๆในขณะนี้

นายอมฤตเปิดเผยอีกว่า มีความพยายามที่จะประกาศแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้ ทั้งๆที่ประกาศดังกล่าวหากนำมาปฏิบัติจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าชายเลนในพื้นที่ชุ่มน้ำโลก หากต้องการใช้ประกาศดังกล่าว จริงต้องมีการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนชาว จ.กระบี่ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร นอกจากนั้น ขอให้รัฐบาลประกาศใช้การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฉบับเดิมที่ขาดอายุ เพื่อสามารถบังคับใช้ทางด้านกฎหมายโดยเร็ว.

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.กระบี่ นาย อัครเดช ฉากจินดา ตัวแทนเครือข่ายปกป้องอันดามัน จากถ่านหิน ที่ออกมาคัดค้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ขนาด 870 เมกะวัตต์... 29 ก.ค. 2558 09:05 29 ก.ค. 2558 09:10 ไทยรัฐ


advertisement