วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไทย-เมียนมา ลงนามยกเว้นวีซ่า มีผล 11 ส.ค.นี้ อยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน!

ไทย-เมียนมา ลงนามยกเว้นวีซ่า มีผล 11 ส.ค.นี้ อยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน!

  • Share:

ไทย-เมียนมา ลงนาม ยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยว สำหรับการเดินทางเข้า-ออก ระหว่าง 2 ประเทศ ผ่านท่าอากาศยานเท่านั้น ส่งผลให้พำนักอยู่ในประเทศอีกฝ่ายได้ไม่เกิน 14 วัน มีผล 11 ส.ค.นี้ รองรับเออีซี ...

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 พ.ต.อ.สมชาย เดชแพ ผกก.ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยและเมียนมา ได้ลงนามความตกลงในความร่วมมือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ในการรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Communit หรือ AEC ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ซึ่งระบุว่าคนไทยและพม่าที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา จะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับการเดินทาง ระหว่าง 2 ประเทศ โดยในการเดินทางเข้าออกหรือผ่านดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ จำนวน 23 แห่ง จะมีสิทธิพำนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้ามา ทั้งนี้ ความตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ส่วนตามด่านผ่านแดนถาวรทั้งทางบกและทางน้ำยังไม่มีผลบังคับใช้

สำหรับ ข้อตกลงดังกล่าว จะทำให้การเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและเมียนมา ไม่ต้องใช้วีซ่า สำหรับการเดินทาง เป็นการอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง ที่ประชาชน นักธุรกิจ นักลงทุน และนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเดินทางเข้า-ออกนอกประเทศ ทางสนามบิน หรือท่าอากาศยาน ระหว่าง 2 ประเทศ ไม่ต้องใช้วีซ่า ในช่วงเวลาไม่เกิน 2 อาทิตย์ หรือ 14 วัน ในการไป-มา ระหว่างเมืองไทยและเมียนมา ที่ต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยและเมียนมา ในช่วงเวลาไม่เกิน 14 วันดังกล่าว เป็นการอำนวยความสะดวกกับประชาชน 2 ประเทศ และนำร่องก่อนการเข้าสู่ AEC.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้