วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตีกลับขยับเงินเดือนพนักงาน สกสค.

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เมื่อเร็วๆ นี้ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.ได้เสนอขอปรับขึ้นบัญชีเงินเดือนพนักงาน สกสค. ตามที่รัฐบาลได้มีมติปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการไปเมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ที่ประชุมได้ขอให้ สกสค.กลับไป ทบทวนรายละเอียด รวมถึงให้ไปศึกษาข้อมูลเงินเดือนขององค์กรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น เพราะเห็นว่าหากอนุมัติขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงาน สกสค. อาจต้องพิจารณาในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และองค์การค้าของ สกสค.ด้วย โดยปัจจุบัน สกสค.มีพนักงานทั่วประเทศ 670 คน เงินเดือนพนักงานแรกเข้าอยู่ที่ 17,920 บาท อายุงาน 5 ปีขึ้นไป ได้รับเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 25,000 บาท อายุงาน 10 ปีขึ้นไป เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 30,000-40,000 บาท ส่วนระดับ ผอ.สำนักอยู่ที่ประมาณ 80,000 บาท

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า บัญชีเงินเดือนดังกล่าวจัดทำมาตั้งแต่บอร์ดชุดเก่า ดังนั้นในหลักการจึงต้องเสนอให้บอร์ดใหม่พิจารณาตามขั้นตอน ซึ่งหากมีข้อมูลเปรียบเทียบแล้ว อาจจะต้องดูว่าระดับไหนควรปรับเพิ่มบ้าง เพราะเงินเดือนพนักงาน สกสค.ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว นอกจากนี้ตนได้หารือกับ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ ในฐานะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ซึ่งจะเข้ามาดูข้อกฎหมายของกองทุนที่อาจต้องมีปรับแก้ โดยเฉพาะประเด็นที่กำหนดให้เลขาธิการ สกสค. มีอำนาจตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ต่างๆได้เอง โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากบอร์ด สกสค. ขณะเดียวกันได้ขอให้ ดร.สุรพล ช่วยหาช่องทางกฎหมายในการติดตามกลุ่มครูที่ไม่ยอมชำระหนี้ตามกำหนด จนต้องใช้เงินกองทุนเงินฯชำระแทนถึง 4,000 ล้าน.

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เมื่อเร็วๆ นี้ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ 29 ก.ค. 2558 01:09 29 ก.ค. 2558 01:09 ไทยรัฐ