วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลิตอุปกรณ์จดจำช่วยคนตาบอด

ขอบคุณภาพ : http://www.mahidol.ac.th

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า มม.โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยราชสุดา ได้ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พัฒนาอุปกรณ์จดจำ (MeM) หรือ My Eye Memory ผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาติดต่อสื่อสารโดยสามารถจดบันทึกแทนการใช้เครื่องเขียนอักษรเบรลล์ด้วยมือชนิดพกพา (Slate and Stylus) ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา เพราะจะช่วยให้จดบันทึก แก้ไขข้อมูล ทำสำเนา และส่งข้อมูลต่อให้ผู้อื่นได้สะดวกยิ่งขึ้น ถือเป็นความร่วมมือที่ต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม ทั้งนี้ได้มีการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว 100 เครื่องแรก โดย 50 เครื่องจะส่งต่อถึงโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ และอีก 50 เครื่องส่งมอบให้วิทยาลัยราชสุดา มม.

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า มม.โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยราชสุดา ได้ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พัฒนาอุปกรณ์จดจำ (MeM) หรือ My Eye Memory 29 ก.ค. 2558 00:25 29 ก.ค. 2558 00:35 ไทยรัฐ