วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้กระตุ้นเศรษฐกิจด่วน “ญี่ปุ่น-เกาหลี”ส่งสัญญาณเตือนลดลงทุน

นายมาซายาสุ โฮซูมิ ประธานคณะวิจัยเศรษฐกิจ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในไทยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยว่า ขณะนี้นักลงทุนญี่ปุ่นในไทยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และเสถียรภาพทางการเมือง เพราะมองว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 58 สภาพธุรกิจโดยรวมปรับตัวในทิศทางที่แย่ลง ส่งผลให้ดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจติดลบ 4% เทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี 57 เพราะการบริโภคภายในประเทศชะลอตัวจากกำลังซื้อที่ลดลง ส่วนในช่วงครึ่งหลังของปี 58 เชื่อว่าแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นบวก 20% ซึ่งน่าจะมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐเป็นหลัก รวมถึงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน และการส่งออกรถยนต์ที่มีแนวโน้มจะดีขึ้น

สำหรับด้านการลงทุนนั้น พบว่า นักลงทุน 37% ต้องการลดการลงทุนในไทยลง, ส่วนอีก 35% ต้องการลงทุนเพิ่ม และ 24% มีการลงทุนคงที่ ส่วนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ส่วนใหญ่ 56% ไม่สนใจขยายการลงทุน เพราะใช้เงินลงทุนในไทยมากแล้ว โดยญี่ปุ่นมองว่าอุตสาหกรรมที่มีอนาคตสดใสในระยะกลางมากที่สุดคืออุตสาหกรรมยานยนต์ รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง, อุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นต้น

นายณัฐพล รังสิตพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรณีที่อุตสาหกรรมเกาหลีใต้บางส่วนย้ายฐานการผลิตจากไทยไปเวียดนาม เป็นเพราะค่าจ้างแรงงานเวียดนามได้เปรียบมากกว่าไทย รวมทั้งประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและตลาดของประเทศญี่ปุ่นมายาวนาน ทำให้สินค้าเกาหลีใต้มีการแข่งขันสูง.

นายมาซายาสุ โฮซูมิ ประธานคณะวิจัยเศรษฐกิจ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในไทยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทย... 29 ก.ค. 2558 00:03 29 ก.ค. 2558 00:04 ไทยรัฐ