วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เหล่าทัพ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมฯ

เหล่าทัพ พร้อมใจจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมฯ 28 ก.ค. ถวายเป็นพระราชกุศล “บิ๊กโด่ง” ขอทุกคนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งใจร่วมกันถวายพระพร 

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 28 ก.ค. ที่สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ถ.แจ้งวัฒนะ พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) เป็นประธานในกิจกรรมถวายพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 ก.ค. 2558 ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมการลงนามถวายพระพร ประดับพระฉายาลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (มวก.) และตกแต่งสถานที่ราชการของหน่วย กิจกรรมประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจฯ กิจกรรม 1 วัด 1 โรงเรียน 1 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอด โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ สมาคมแม่บ้าน และกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมถวายความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ส่วนที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหมและผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในกิจกรรมการถวายพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เช่นกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทุกหน่วย และกิจกรรมการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้ สำหรับโค-กระบือ จะนำไปมอบให้กับกรมการสัตว์ทหารบก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการเกษตรกรรมรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นอกจากนี้ ทางกองทัพบกยังได้จัดให้มีการบริการทางการแพทย์และการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และยังจัดให้มีกิจกรรมการเผยแพร่ พระเกียรติคุณ อาทิ การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รวมทั้งสนับสนุนส่วนราชการและองค์กรเอกชนในการเผยแพร่พระเกียรติคุณ ผ่านสื่อต่างๆ ในความรับผิดชอบของกองทัพบกด้วย

พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า วันนี้กองทัพบกได้จัดกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีโครงการกล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งข้าราชการของกองทัพบกได้จัดงานนี้อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ พวกเราทุกคนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงสืบสานแนวทางพระราชกรณียกิจจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อย่างไรก็ตาม ตนอยากให้คนไทยทุกคนน้อมรำลึกในสิ่งเหล่านี้ ขอให้ทุกคนได้ตั้งใจร่วมกันถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยพร้อมเพรียงกัน

ด้านกองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่หอประชุมกองทัพเรือ ถ.อรุณอมรินทร์ โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และเยี่ยมชนนิทรรศการ รวมทั้งการปล่อยพันธุ์ปลาที่บริเวณท่าเทียบเรือ

ขณะที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ (บก.ทอ.) ได้จัดกิจกรรม ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ถ.พหลโยธิน โดยมี พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “63 พรรษามหาวชิราลงกรณ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา 63 พรรษา 28 ก.ค. 58 และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการของกองทัพอากาศ ที่มีต่อพระองค์ท่าน รวมถึงเสริมสร้างให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการของกองทัพอากาศ ตระหนักรู้พร้อมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระจริยวัตรของพระองค์ท่าน โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีและทหารกองประจำการ จำนวนกว่า 200 คน ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบ การถวายพระพรชัยมงคล การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พิธีไถ่ชีวิตโค ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 6 ตัว ด้วย.

เหล่าทัพ พร้อมใจจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมฯ 28 ก.ค. ถวายเป็นพระราชกุศล “บิ๊กโด่ง” ขอทุกคนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งใจร่วมกันถวายพระพร 28 ก.ค. 2558 11:37 28 ก.ค. 2558 14:25 ไทยรัฐ