วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย

ฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย

  • Share:

ความขัดแย้งเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าในภาคใต้ ไม่ทราบว่าจะยุติลงอย่างไร? เป็นความขัดแย้งระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน เรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่จังหวัดกระบี่ กฟผ.อ้างว่าทำตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของกระทรวงพลังงาน ตามนโยบายของรัฐบาล

การชุมนุมต่อต้านของเครือข่ายประชาชน ไม่ได้มีแต่เฉพาะที่กระบี่ แต่มีการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาด้วย กฟผ.ชี้แจงว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้เพิ่มขึ้นทุกปี จะเพิ่มเป็น 3,062 เมกะวัตต์ ในปี 2562 แต่ฝ่ายคัดค้านโต้ว่าวันนี้ผลิตไฟฟ้าเกิน ความต้องการ และยังมีศักยภาพที่จะผลิต เพิ่มได้อีก โดยใช้พลังงานทนแทน

แม้จะมีความเห็นต่างกัน แต่ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันอย่างหนึ่ง คือมีความจำเป็นต้องผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ทั้งสองฝ่ายเห็นต่างกันเรื่องพลังงานที่ใช้ผลิต ฝ่าย กฟผ.ยืนยันว่า ต้องใช้ถ่านหิน แม้แต่นายกรัฐมนตรีก็พูดทำนองเดียวกัน และยืนยันว่าเป็นถ่านหินสะอาด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือกระทบสุขภาพประชาชน

แต่ฝ่ายคัดค้านเป็นห่วงว่าโรง ไฟฟ้าถ่านหิน และการขนส่งถ่านหินจากอินโดนีเซียจะทำลายสิ่งแวดล้อมในทะเล อันดามัน และกระทบการท่องเที่ยวกระบี่ มูลค่าถึงปีละเกือบ 7 หมื่นล้านบาท จึงชุมนุมต่อต้าน รวมทั้งอดอาหารประท้วงหน้าทำเนียบรัฐบาล สมาคมต่อต้านโลกร้อนถามว่าทำไมจึงต้องใช้ถ่านหิน ทั้งที่ใช้พลังงานอื่นก็ผลิตไฟฟ้าได้

กลายเป็นประเด็นปัญหาที่ยังไม่มี ข้อยุติ เครือข่ายประชาชนผู้คัดค้าน ขอให้รัฐบาลยกเลิกการพิจารณารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโรงไฟฟ้า กระบี่ และรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของท่าเทียบเรือ ให้ระงับการประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้า ขณะเดียวกัน เครือข่ายก็รอฟัง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่าง กฟผ., สปช. และ สนช.

ไม่ทราบว่าในการประชุมร่วมทั้งสามฝ่าย ได้เชิญตัวแทนของเครือข่ายผู้ปกป้องอันดามันเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือไม่? และเคยมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่? ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องน่าจะต้องดำเนินการ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และหาทางออกร่วมกัน จะใช้พลังงานอื่นๆ เพื่อผลิตไฟฟ้าแทนถ่านหินได้หรือไม่?

ทางเลือกอีกทางหนึ่ง จะย้ายโรง ไฟฟ้าถ่านหิน จากกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว สำคัญของประเทศ และโด่งดังทั่วโลก ไปจังหวัดอื่นๆที่ไม่มีปัญหาได้หรือไม่? แต่ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าก็คือ การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง และอาจได้รับผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และอื่นๆ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้