วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Nominate/ non-

ผู้อ่านท่านที่เคารพครับ nominate ‘น้อมมิเนท’ เป็นกริยาที่สื่อถึง เสนอชื่อ หรือ แต่งตั้ง ที่เจอกันบ่อยๆ ตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็มี nominate for, nominate to และ nominate as ซึ่งแตกต่างกันอย่างนี้ครับ ถ้าเป็น nominate for จะสื่อไปในทาง เสนอชื่อให้เป็น อย่างเช่นตอนนี้เริ่มมีการแข่งขันที่จะเป็นตัวแทนของพรรคต่างๆ ไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สำหรับพรรคเดโมแครต ผมมีความเชื่อว่า นางคลินตันน่าจะได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี Mrs.Clinton will be nominated for the Presidency.

แต่ถ้าเป็น nominate to หรือ nominate as ความหมายจะคล้ายๆกัน คือหมายถึง แต่งตั้งให้เป็น อย่างเช่น Mr.John F. Kerry was nominated to the U.S. Secretary of State. มิสเตอร์จอห์น เอฟ เคอร์รี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

ปีนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะรับสมัครผู้มีวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า สอบแข่งขันเข้าเป็นนายสิบตำรวจมากถึง 5,000 คน นายสิบ เป็น non-commissioned officer ผมหมายถึงเป็น นายทหาร หรือ นายตำรวจ ที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร ถ้าเราเอา prefix ‘non’ ไปไว้หน้าคำไหน ก็จะสื่อไปในทาง ‘ไม่’ เช่น This is a non-stop flight from Bangkok to Los Angeles. นี่คือเที่ยวบินบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปลอสแอนเจลิสโดยไม่หยุดระหว่างทาง

หรืออย่างเช่น non-stop music ดนตรีที่เล่นต่อเนื่องไม่หยุด non-profit loan (NPL) หนี้ที่ไม่เกิดรายได้.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

28 ก.ค. 2558 09:23 28 ก.ค. 2558 09:23 ไทยรัฐ