วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สหรัฐฯคงอันดับค้ามนุษย์ไทยที่ 'เทียร์3' ชี้ยังพยายามไม่พอ

สหรัฐฯคงอันดับค้ามนุษย์ไทยที่ 'เทียร์3' ชี้ยังพยายามไม่พอ

  • Share:

(ภาพ: AFP)

กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา เปิดเผยรายงานการค้ามนุษย์ (TIP) ประจำปีพ.ศ. 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ก.ค. โดยยังคงประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำสุดคือกลุ่ม 'เทียร์ 3' หรือ ประเทศที่รัฐบาลยังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ และไม่แสดงให้เห็นความพยายามอย่างมีนัยสำคัญในการทำเช่นนั้น

รายงานล่าสุดของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯระบุว่า ประเทศไทยเป็นแหล่ง, จุดหมาย และทางผ่านของเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ และคาดว่าไทยมีแรงงานต่างด้าวอยู่ประมาณ 3-4 ล้านคนโดยส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้ง เมียนมา, ลาว และกัมพูชา ซึ่งเชื่อว่าบางส่วนถูกบังคับหรือหลอกลวงให้เข้าสู่การค้าแรงงานและการค้าประเวณี มีรายงานด้วยว่าเหยื่อเหล่านี้บางส่วนถูกส่งไปใช้แรงงานบนเรือประมง, อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง, โรงงาน หรืองานภายในประเทศ

รัฐบาลไทยยังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์อย่างครบถ้วน และไม่แสดงให้เห็นความพยายามอย่างมีนัยสำคัญในการทำเช่นนั้น ถึงแม้ว่าไทยจะดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ทุจริตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์บางกรณี แต่การค้ามนุษยที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันก็ยังคงเป็นตัวขัดขวางกระบวนการในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลของไทยเริ่มพัฒนาขึ้นด้วยการบังคับใช่้ระบบฐานข้อมูลใหม่ ในปี 2557 รัฐบาลได้ลดจำนวของการสืบสวน, การดำเนินคดี, การตัดสินและการระบุตัวตนของเหยื่อค้ามนุษย์ที่คั่งค้าง, เพิ่มความพยายามในการป้องกัน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการระดับนายกรัฐมนตรีเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ขึ้น นอกจากนี้ยังผ่านกฎกระทรวงเพิ่มเกณฑ์อายุขั้นต่ำของแรงงานในภาคการเกษตรและการประมง รวมถึงต้องมีสัญญาจ้างที่กำหนดเงื่อนไขทั้ง ค่าแรงขั้นต่ำ, ช่วงเวลาสำหรับพักผ่อน และวันหยุด

รัฐบาลไทยยังได้แก้กฎหมายในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551 เพื่อเพิ่มโทษแก่ผู้กระทำผิด และคุ้มครองผู้เปิดโปงการกระทำผิด รัฐบาลไทยยังผ่านพระราชบัญญัติการประมงพ.ศ. 2558 ออกมาแทนที่กฎหมายเก่าซึ่งออกเมื่อปี 2489 เพื่อให้มีการจดทะเบียนและขออนุญาตประกอบอาชีพที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีการตรวจสอบเรือประมง, เอกสารของคนงาน และสภาพแวดล้อมของการทำงานด้วย

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลไทยย้ำมาโดยตลอดถึงความรับผิดชอบในการต่อสู้กับการค้ามนษุยของพวกเขา อย่างไรก็ตาม การดำเนินคดีต่อผู้สื่อข่าวและผู้สนับสนุนในการเปิดเผยเรื่องการค้ามนุษย์ รวมทั้งแถลงการณ์ต่อว่าสื่อที่รายงานเรื่องการค้ามนุษย์ เป็นการบ่อนทำลายความพยายามในการชี้ตัว, ช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อและจับกุมผู้ค้ามนุษย์

เจ้าหน้าที่ของไทยบางคนยังมีส่วนรู้เห็นกับการค้ามนุษย์ และการคอร์รัปชันก็ยังคงเป็นตัวบ่อนทำลายความพยายามต่อต้านการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่บางคนรับสินบนจากนายหน้าที่มีส่วนในการเคลื่อนย้ายคนต่างด้ามข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย, ลาว, เมียนมา และกัมพูชา ขณะที่รายงานของสื่อในปี 2013 เผยว่า เจ้าหน้าที่พลเรือนและกองทัพของไทยแสวงหากำไรจากการขายผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจา, ปกป้องสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการทางเพศต่างๆจากการบุกตรวจค้นและการสอบสวนของตำรวจ

แรงงานต่างด้าวผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์บางคนถูกเนรเทศโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างเหมาะสมเนื่องจากการไม่ร่วมมือกันของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการตรวจสอบตัวตนของเหยื่อ ขณะที่การขาดความเชื่อใจในเจ้าหน้าที่รัฐบาลและการขาดซึ่งการตระหนักรู้ถึงสิทธิของตนเอง ทำให้แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเอกสาร หวาดกลัวที่จะแจ้งความว่าตัวเองเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้