วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยาดึงชักเย่อ โรคสมองเสื่อมได้

ภาพ : AP

บริษัทยาเอนริ ริลลีของสหรัฐฯ ได้เปิดเผยยาขนานหนึ่ง ซึ่งมีสรรพคุณชะลออาการสมองเสื่อมของคนไข้ ในระยะต้นๆได้ จากการทดลองได้ส่อว่ายาสามารถที่จะชะลอความก้าวหน้าของโรคลงได้ประมาณ 1 ใน 3

ข่าวเรื่องนี้ ได้สร้างความชื่นชมในหมู่ผู้สูงอายุ ที่กำลังหวั่นหวาดอิทธิฤทธิ์ของโรคสมองเสื่อมอยู่เป็นอันมาก

บริษัทกล่าวว่า มีกำหนดจะทดลองยาครั้งใหม่ในปีหน้าซึ่งจะทำให้ทราบสรรพคุณที่แน่นอนได้

โรคสมองเสื่อมนี้จะทำให้เซลล์สมองตายลงเป็นลำดับ อย่างซึ่งปัจจุบันนี้ ยังไม่สามารถหยุดยั้งหรือป้องกันได้ แต่ยาของบริษัทขนานนี้จะสามารถชะลอมันไว้ได้

เคยมียาบางขนานสามารถชะลออาการของโรค โดยการช่วยให้เซลล์สมองที่ตายกลับฟื้นคืนได้อีก แต่ยาขนานนี้จะใช้วิธีโจมตีโปรตีนที่ทำให้สมองเสื่อมสะสมขึ้นมาระหว่างที่เกิดโรค ยาขนานนี้เดิมทีก็เป็นความหวังของนักวิจัย แต่ปรากฏว่าการทดลองยาเมื่อ พ.ศ. 2555 ได้ล้มเหลว แต่บริษัทยาได้ศึกษาอย่างละเอียด และพบช่องทางว่า อาจจะใช้รักษาคนไข้ ในระยะแรกเริ่มได้ผล เพราะว่ามันสามารถชะลอโรคลงได้ประมาณร้อยละ 34.

บริษัทยาเอนริ ริลลีของสหรัฐฯ ได้เปิดเผยยาขนานหนึ่ง ซึ่งมีสรรพคุณชะลออาการสมองเสื่อมของคนไข้ ในระยะต้นๆได้ จากการทดลองได้ส่อว่ายาสามารถที่จะชะลอความก้าวหน้าของโรคลงได้ประมาณ 1 ใน 3 27 ก.ค. 2558 21:24 27 ก.ค. 2558 21:24 ไทยรัฐ